Beste burgemeester en schepenen,

 De vraag van Roel Anciaux is inderdaad zeer relevant.

Voor alle duidelijkheid: het werkelijk aantal gevlogen nachtvluchten tijdens de operationele nacht (23 – 6 u) overtreft de 16000/jaar heel sterk, er is dus absoluut geen marge voor het uitbreiden van het aantal nachtelijke  ‘slots’:

 • 2017 16.805 (ipv 16.000) nachtvluchten, waarvan 5.077 (ipv 5.000) vertrekken:
 • 2018 17.700 (ipv 16.000) nachtvluchten, waarvan 5.345 (ipv 5.000) vertrekken;
 • 2019 17.285 (ipv 16.000) nachtvluchten , waarvan 5.287 (ipv 5.000) vertrekken;

Hoe kan het dat deze aantallen zo ruim worden overschreden? Omdat in de milieuvergunning een maximum  aantal ‘slots’ is opgenomen en niet een maximum aantal ‘bewegingen’: gevolg is dat als een vliegmaatschappij om een of andere reden te laat aankomt of te vroeg wil  vertrekken dit zonder problemen mogelijk is. Er is m.a.w. geen enkele incentive noch voor Brussels Airport (BA) noch voor de carrier om de nachtelijke beperkingen te respecteren. In het oorspronkelijke luchthavenakkoord waren sancties opgenomen voor het vliegen ‘off slot’ of zonder slot maar,  naar ik kan vermoeden,  geldt dat zelfs niet voor vliegtuigen die om een of andere reden te laat of te vroeg opereren met een ‘dagslot’. Ik heb geen weet van sancties noch van een verklaring voor deze afwijkingen die klaarblijkelijk in de tijd nog toenemen. Voor een leek moeilijk te vatten  maar voor BA zonneklaar: zo is de hand van de ministers in 2008 door BA vastgehouden: in de regeringsdocumenten staat ‘slots’, de deputatie heeft daarvan ‘nachtelijke bewegingen’ gemaakt in haar milieuvergunning en dit is nadien terug omgevormd door de  Vlaamse regering (29/1/2009 cfr bijlage) tot slots. Het spreekt voor zich dat een carrier die in tijdnood geraakt liever te laat aankomt of te vroeg vertrekt op BA, waar geen sancties zijn dan op andere luchthavens waarop die wel van kracht zijn. We hebben vroeger al vastgesteld dat charters die drie of vier rotaties doen op BA en andere luchthavens, alle nachtelijke rotaties op BA deden omdat het elders niet mocht…

 

Let wel dit betreft enkel de ‘operationele nacht’ dwz tussen 23 en 6 u. Van het totaal aantal nachtvertrekken tijdens de operationele nacht vertrok in 2019:

 • 56.2% van baan 25R uitsluitend bocht naar links over de Noordrand gemeenten en
 • slechts 32.8% over Sterrebeek bocht naar links hoewel deze laatste regio véél minder dicht bevolkt is dan de Noordrand.
 • 11% van resterende banen (vooral 07R/L bij sterke N/NO wind)

Alle zware toestellen met een MTOW (maximum take of weight) van meer dan 200 ton vertrekken om louter politieke redenen ook van baan 25R. De vraag die nu gesteld wordt door Air Cargo betreft juist het opheffen van de beperkingen om meer van die zware toestellen en zonder de beperkingen op geluidsemissie te kunnen inzetten.

 

De WGO hanteert (net als Brussel) een 8 uurse nacht: van 23 – 7 u. Uit degelijks  Nederlands onderzoek (RIVM) blijkt dat om 7 uur 80% van de omwonenden nog in bed is… Daar is dus alle reden voor om een 8 uurse nacht te respecteren. Als we de WGO nacht bekijken dat wordt het plaatje veel erger en nog meer discriminerend, bv in 2018 (geluidscontouren BA 2018, getallen van 2019 verwacht eind april) waren er tijdens de nacht 23 – 7 u:

 • 8997 vertrekken vanop 25R die allemaal over Diegem/Machelen gaan, maw
 • Tussen 6 en 7 uur: 3652 vertrekken vanop 25R waarvan grosso modo ook de helft een bocht naar rechts maakt over de Noordrand

En  tijdens de avond (19-23 u wanneer de meeste kinderen zouden moeten slapen): 20997 vertrekken vanop 25R (zelfde scenario als tussen 6 en 7u)

 Er is dus geen enkele zone zo zwaar belast tijdens wat men de gevoelige uren van het etmaal noemt:

 • De kern van de nacht 23-6 u (operationele nacht)
 • Het laatste uur van de WGO nacht tussen 6-7 u wanneer de slaap veel lichter is
 • De avonduren 19-23 u (wanneer kinderen ook recht hebben op een stille nacht)
 • Weekend uren overdag

Inderdaad:

 • Over zone 3 Sterrebeek wordt enkel in veel beperktere mate opgestegen tussen 23-6 uur
 • Onder de bocht naar links vanop 25R/L wordt nooit opgestegen tussen  23-6 u

Ik hoop daarmee enige klaarheid te hebben gebracht. Laat ons in tijden van coronacrisis absoluut vermijden dat eens te meer stiekem politieke beslissingen worden genomen die voor onze regio nadelig zijn.

 Met vriendelijke groeten

 Marc Goethals