Beste redactie,

20/11/2016
 

Laat mij toe te steigeren bij de zeer eenzijdige weergave van de hinderproblematiek van de luchthaven in het artikel "De baas van Schiphol lacht mij uit."

Als meneer Feist beweert dat er voor Durant, 2001 'geen problemen' waren dan bedoelt hij dat er nog geen actiegroepen actief waren.
Ik sliep tot 1985 altijd met ramen open en het duurde even voor ik begreep dat het donderend lawaai waarbij de met hushkits uitgeruste zwaarbeladen vrachtvliegtuigen van DHL 's nachts bijna door mijn slaapkamer vlogen NACHTVLUCHTEN waren en dat
mijn nachtrust voorgoed verstoord zou zijn en ik in een benauwde kamer zou moeten slapen. Dank u Herman Decroo die dit zonder milieuvergunning of parlementaire debat doorvoerde.
En ja, het duurde tot september 1991 voor de UBCNA in de Oostrand werd opgericht en tot 1998 tot Actie Noordrand werd opgericht. De andere actiegroepen volgen snel, goed voorbeeld. En ja, we blijven lawaai maken.

 
Als meneer Feist over Schiphol spreekt en over de zgn goede locatie van Brussels Airport vergeet hij voor het gemak te vertellen dat Schiphol in de jaren '80 kilometers ver weg van Amsterdam verhuisde, net als Charles de Gaulle, Heathrow, Frankfort Airport en ga maar door.
Alleen Brussels Airport ligt nog waar de Duitsers het uitbouwden: hemelsbreed op 8 kilometer van de Grote Markt van Brussel. Waar je ook kijkt rond de luchthaven, nergens is onbewoond gebied. Overal wonen tuinduizenden, honderdduizenden mensen, ten Noorden, ten Oosten, ten Zuiden, ten Westen. Mensen die chronisch slecht slapen, en overdag midden in de zomer uit hun tuin in huis moeten vluchten en de ramen sluiten vanwege de nu al onverdragelijk hoge frequentie van vertrekkende of landende toestellen. Om van de vervuiling met UFP maar niet te spreken, maar daar ga je net als van asbest pas op termijn dood van. Intussen zitten kapotgevlogen schoolkinderen suffig in hun klas.

 
Vergelijk dat eens met de polderbaan van Schiphol, de velden van Heathrow, Charles de Gaulle en Frankfort. Ja daar liggen dorpen en daar wordt ook geprotesteerd en ja Schiphol ligt nog altijd gevaarlijk dicht bij Amsterdam, denk aan de Bijlmer.
Als een toestel opstijgt naar rechts boven de Noordrand om de ringroute te volgen en zijn linkermotor valt uit dan draait het naar links en crasht boven Brussel. Zo simpel is het.

 
Mijn ouders woonden onder de Buitenveldertbaan in Amstelveen en zijn in de jaren '90 op kosten van de luchthaven een half jaar in een hotel ondergebracht omdat hun hele huis verplicht soundproof werd gemaakt, maar echt soundproof. Een doos in een doos. Hele wijken werden onder handen genomen. Brussels Airport heeft nog geen cent geïnvesteerd in verlichting van de last van de onderwonenden, en is ook niet van plan dat te doen, of hoort u meneer Feist daar iets over zeggen? Toch verplicht Europa Vlaanderen om mensen rond de luchthaven naarmate ze zwaarder gehinderd worden, hun huizen te verkopen, hun gronden onbewouwd te laten, als hun huizen mogen blijven deze te isoleren (het plan is de bewoners geld te geven, en ze dit zelf te laten doen, maar waar dat geld vandaan zal komen?) en als ze hun huis verkopen, aan te kondigen dat het in een hinderzone staat. Een KUL studie berekende onlangs dat dit tot 30% waardevermindering kan leiden. Meneer Feist is nog nooit naar de Luchthaven Overleg Commissie van de provindie Vlaams Brabant gekomen om met ons, bewoners, te spreken en waar zijn medewerkers mogen zwijgen als vermoord. En nu wil hij zelf een overlegforum oprichten? Een 'onafhankelijke' jury zal beslissen wie er in dat forum van Feist 'mag' komen?

 
Ik snap niet dat u als redactie een CEO van een luchthaven dergelijke manipulerende uitspraken laat doen zonder ook maar één zinnige tegenvraag te stellen. Ik steiger dus ook bij uw krant.

 
Hoogachtend

 
Josephine Overeem