Verzonden: 09 september 2014 8:49

Onderwerp: vliegtuighinder

 
Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Als inwoner van Grimbergen (Grimbergsesteenweg 13) en thuis werkende sinds een aantal maanden, wens ik mijn ongenoegen te uiten betreffende de steeds minder wordende leefbaarheid van de streek hoofdzakelijk ingevolge de non stop overvliegende vliegtuigen.

De situatie is dermate verslechterd - zeker sinds juni ll. - dat het nagenoeg onmogelijk wordt hier nog op een kwalitatieve wijze te wonen.

Er zijn meerdere dagen in de week - weekends incluis - dat vliegtuigen NON STOP overvliegen, per minuut vanaf s' morgens 6 uur tot 's avonds 22 uur.

Het is meer of tijd dat iets concreet wordt ondernomen, dit kan zo niet verder!

Ik verzoek U dan ook in de verdere onderhandelingen rekening te houden met mijn klachten en graag blijf ik op de hoogte van de concrete stappen hiertoe.

Met beleefde groeten,

M.P.
Grimbergen