Acht de heer Delperee (cdH ouderdomsdeken en gewezen senator) de Brusselse NIMBY houding België waardig?

-----Oorspronkelijk bericht-----

Verzonden: woensdag 20 augustus 2014 20:48
Aan: delperee@senators.senate.be

Onderwerp: Interview "le soir"

Geachte heer Delperee,

U bekritiseert in een recent interview in "Le Soir" - al dan niet terecht; het is hier niet aan orde - de op handen zijnde regeringsformatie omdat deze "niet strookt met de waardigheid van het Belgisch systeem"(sic).
Gezien uw eerbied voor dit complexe land - waarvoor alle respect - zal u er geen punt van maken dat ik u schrijf in de landstaal van mijn keuze.
Acht u de houding van uw partij - en in het bijzonder mevrouw Fonck - en meer algemeen deze van het Brussels Gewest aangaande de geluidshinder van de nationale luchthaven, strokend met de waardigheid van het Belgisch systeem?
Ik zie uw antwoord graag tegemoet.

C.L.
Grimbergen


Uit Le Soir

Francis Delpérée:«La suédoise est bancale»article bloqué
Propos recueillis par MARTINE DUBUISSON
Mis en ligne mercredi 20 août 2014, 13h29

Le député CDH se dit effaré. Minoritaires au parlement, les francophones le seront aussi au gouvernement «puisque les ministres MR ne représenteront pas une majorité au sud du pays».

Noot van de redactie: het interview werd ook besproken in De Standaard

20.82014
CDH hekelt de ‘zeven Franstalige ministers-smurfen’
Francis Delpérée (CDH) noemt het Zweedse project ‘een potje Russische roulette’.
De CDH-ouderdomsdeken en gewezen senator Francis Delpérée haalt vandaag in Le Soir vernietigend uit naar de federale Zweedse coalitie.

Net als de grondwetspecialist Marc Uyttendaele gisteren richt Delpérée zijn pijlen op de MR van Charles Michel.

‘Ik kan de dubbele minderheidspositie in zowel het parlement als de regering niet aanvaarden’, zegt hij in het interview. ‘Dat inferieure statuut strookt niet met de waardigheid van het Belgische systeem.’

De ministers die de Franstalige liberalen mogen leveren, noemt hij dan ook geringschattend de ‘zeven smurfen, de zeven dwergen van Sneeuwwitje’.

Wat de humanist ook dwarszit, is de aanwezigheid van de N-VA op federaal niveau. ‘Die partij heeft haar eigen logica, maar de Franstaligen moeten beseffen dat ze een gevaarlijk spel spelen dat hun belangen kan schaden.’

Dat het CDH de nota van informateur Bart De Wever afschoot, vindt hij dan ook een goede zaak. ‘De N-VA wil België breken. Het staat in haar statuten.’

Delpérée: ‘Ik wil geen paniek zaaien, maar ik weet niet goed waar dit gaat eindigen. En dat maakt me ongerust. Het lijkt op Russische roulette.’