2200  voet, volgens mij zat hij lager. Zelfs de vroegere Denuts waren nog nooit zo laag.

19/05/2014

welke was het 2 motorig vliegtuig dat hier om 21u52 pal over vloog, ZEER LAAG, (aub hoogte doorgeven), zelfs toen de Denuts nog hierover vlogen die soms zeer zwaar geladen waren en met rugwind moeten vliegen vlogen ze zelden ZO LAAG!
Graag de H en de V track. DRINGEND. Ik moest naar binnen vluchten voor oorverdovend lawaai, in Diegem, vlak onder de 25R vliegen ze zo laag, niet  hier in Strombeek, op vogelvlucht 8 9 km van de luchthaven en met al die bochten zeker meer dan 10 km.

J. O.

Strombeek

Brussel, 24 mei 2014

Geachte Mevrouw O.

Wij hebben uw klacht betreffende een vliegtuig dat hinder veroorzaakte in uw buurt op 19/05/2014 om 21.45 goed ontvangen, waarvoor dank.

Het vliegtuig van uw klacht betrof een B744 (tonnenmaat 413 ton, QC bij opstijging 24,5) die opsteeg van baan 25R om 21.51 met bestemming de Verenigde Staten op een DENUT5C-route.
Het vliegtuig evolueerde op 0,1 km noordoost van uw woning op een hoogte van 2020 voet (grondniveau).

Wat de QC van dit vliegtuig betreft verwijs ik u naar de nieuwe geluidsquota die in werking zijn getreden op 25 oktober 2009.
Een maximale geluidsquota van 24 is van toepassing voor de opstijgingen tussen 21.00 en 22.59.
Deze QC mag  26,0 (ipv 24,0) voor een jaarlijks maximum van 3% van het totaal aantal opstijgingen tijdens die tijdsperiode.
Op basis van uw klacht hebbben we de dienst Inspectie van het DGLV gevraagd na te gaan of dit vliegtuig de luchtvaartkundige reglementering heeft gerespecteerd voor vliegtuigen op de DENUT5C-route, oa wat het respect van de afdraaihoogte van 700 voet en het stijgingspercentage betreft.

In bijlage de vertikale en horizontale track van de vlucht.

Indien U meer inlichtingen wenst over dit antwoord dient u gebruik te maken van het formulier op onze website.

U vinkt "vraag om inlichtingen" en "reeds ingediend dossier" aan en vermeldt het reeds toegekende dossiernummer.
______________________________________________________________________ 
Juan TORCK,
wnd. Ombudsman.
 
Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal