Fijn stof

De auto zou de schuldige zijn van al dat fijn stof, maar er wordt nooit niets gezegd over de vervuiling van de vliegtuigen

Of zouden die geen fijn stof laten neerkomen op onze hoofden?

Het vliegverkeer is de grootste vervuiler, maar daar durven onze verantwoordelijke leiders niet voor uitkomen.

N. C

Zwalm