Terug naar de hoogdagen van de concentratie van Durant?

Beste,

Ik heb de indruk dat we sinds een 2-tal weken hier op het Kassei in Vilvoorde enkel jaren teruggekeerd zijn in de tijd en terechtgekomen zijn in de hoogdagen van het concentratieperiode van Isabelle Durant. Zowel s'nachts als in de vroege morgen vanaf 5:30u worden we hier overvlogen op lage hoogte door dikwijls zr luiddruchtige vliegtuigen. Ditzelfde doet zich ook voor tijdens de dag met korte periodes van stilte ertussenin.

Met vriendelijke groeten,

E.L.

Het Kassei-Vilvoorde