Er mag tijdens de stille vrijdagnacht ongestraft om 2u13 gevlogen worden omdat de gepubliceerde teksten van onduidelijkheid aan elkaar hangen. Vrijheid blijheid en de bewoners kunnen de pot op. Zelfs vrijdagnacht mag een 7,3 QC straffeloos vliegen. Het antwoord van het DGLV zal ik als bewoner nooit kennen!

Klacht van 15.9.2012

Geachte,

Hoe kan het dat een zwaar toestel tijdens de nacht van vr op za 14/15/9 eibs 2 u 15 (!!!!!) in de buurt van mijn woning in Strombeek vloog? NOrmaal heeft de noordrand toch geen vluchten tussen 1 en 6 u tijdens die nacht?

Welk was dit vliegtuig? Op welke route? Graag uitleg en H en V track.

J.O.
Actie Strombeek
 

Brussel, 17 september 2012

Geachte Mevrouw,

Ik neem kennis van uw klacht betreffende een opstijging op 15/09/2012 02.15, waarvoor dank.

Het vliegtuig betrof een B763 die opsteeg van baan 25R om 02.13 met bestemming Italië op een ROUSY4Z-route.
De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 187 ton, de QC bij opstijging 7,3.

We hebben de dienst inspectie van het DGLV gevraagd te onderzoeken waarom dit vliegtuig opsteeg tijdens de stille nachtperiode van vrijdag 14/09 op zaterdag 15/09/2012.

U kent de problematiek over de “periodes zonder opstijgingen” en “periodes waarvoor geen slots kunnen worden toegekend” en de onduidelijkheid hieromtrent in de gepubliceerde teksten (ministerieel besluit en officiële teksten van de beslissingen genomen in dit verband door de ministerraad op 19 december 2008).

Er wordt door de verschillende verantwoordelijke instanties gewerkt aan een oplossing hieromtrent.
Enkel zo en pas dan zal het 'probleem' van de opstijgingen tijdens de stille nachten worden opgelost.

In Bijlage de horizontale en verticale track

 Hoogachtend.
 _
Juan TORCK, Ombudsman
Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal