Wij vragen dat enieder zijn deel van de geluidslast en de milieu-effecten op zich neemt

Infoflash Actie Noordrand 4 juli 2012

Geachte,

Bedankt voor jullie inzet.

Ter info, hierbij de mail die ik juist verzond naar kabinet.schauvliege@vlaanderen.be

Mevrouw de Minister,

Graag breng ik als inwoner van Vilvoorde deze infoflash van ActieNoordrand onder uw aandacht. De luchthaven was er voor wij er kwamen wonen, ja. Wij willen echter de luchthaven niet sluiten, wij willen een deel van de geluidslast en milieu-effecten op ons nemen. Wij vragen enkel dat dit gespreid wordt over de ganse omgeving van de luchthaven, zonder concentratie. Mag ik u vragen onze billijke eisen te verdedigen?

Hartelijk dank,

A.D
D.D.T.
T.D.
D.D.
Vilvoorde