Op 8 km vliegen van de luchthaven zit deze B744 op DENUT3C nog maar  op 3.000 voet (1 km hoogte!). Hoe zwaar was het wel niet geladen?

Geachte,

Welk is het vliegtuig dat hier vanavond zondag 16 oktober rond  20u55 zeer laag en zeer luid overvloog.
Het duet uit de Parelvissers waarnaar we aan het luisteren waren viel weg. Graag de H en de  V track.

Hoogachtend,

J.O.
Actie Strombeek

Brussel, 18 oktober 2011

Geachte ,

Ik  neem kennis van uw vliegtuigklacht betreffende een vliegtuig dat hinder veroorzaakte in uw buurt op zondag 16/10/2011 rond 20.55, waarvoor dank.

Het  vliegtuig waar U naar verwijst betrof een B744 opgestegen om 20.55 van baan 25R met bestemming de Verenigde Staten op de DENUT3C-route.
De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 395 ton, de Qc bij opstijging 18,6.

Het vliegtuig respecteerde het minimale stijgingspercentage van 7% tot 3200 voet zoals voorzien door de AIP.

U vindt in bijlage de horizontale en verticale track van deze vlucht.

Hoogachtend,

Juan TORCK
Ombudsdienst