Met 6,9 QC nog altijd zeer hinderlijk en luidruchtig vliegtuig dat me na een late nacht wakker vloog. En kijk die doorstart op de V track eens!

Klacht 21.6.2011

Geachte,

Welk is het zeer zware vliegtuig dat hier 21.6.2011 rond 8u26 overvloog? Graag H en V Track .

Hoogachtend

J.O.
Actie Strombeek

Brussel, 27 juni 2011

Geachte Mevrouw,

Ik  neem kennis van uw vliegtuigklacht betreffende een vliegtuig  dat hinder veroorzaakte in uw buurt op 21/06/2011 rond 08.26, waarvoor dank.

Na  analyse van de tracks en vluchtlijsten blijkt het vliegtuig waar U naar verwijst  een  B763  (tonnenmaat  185  ton, QC bij opstijging 6,9) te zijn, opgestegen om 08.22 met bestemming Mexico op de DENUT3C-route.

Het vliegtuig respecteerde het minimale stijgingspercentage van 7% tot 3200 voet zoals voorzien door de AIP.

U vindt in bijlage de horizontale en verticale track van deze vlucht.

Hoogachtend,

Juan TORCK