Nog maar weer een zware Denut die makkelijk lager kan vliegen over het Osseghempark

Geachte,

Wat was het zeer zware vliegtuig dat hier op di  31.5.2011 rond 16u05 heel laag overvloog en alles aan het trillen bracht, mijn beenmerg  inbegrepen? Gaag de H en V track.

Hoogachtend

J.O.
Actie Strombeek

Brussel, 20 juni 2011

Geachte Mevrouw,

Ik  neem kennis van uw vliegtuigklacht betreffende een vliegtuig dat hinder veroorzaakte in uw buurt op 31/05/2011 om 16.04, waarvoor dank.

Na  analyse van de tracks en vluchtlijsten blijkt het vliegtuig waar U naar verwijst  een  B744  (tonnenmaat  395 ton, QC bij opstijging 25,7) te zijn, opgestegen om 16.04 met bestemming de Verenigde Staten op de DENUT3C-route.

U vindt in bijlage de horizontale en verticale track van deze vlucht.

Het vliegtuig respecteerde het minimale stijgingspercentage van 7% tot 3200 voet zoals voorzien door de AIP.

Hoogachtend,

Juan TORCK
Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal