Fraaie overshoot boven Brussel en Noordrand op zondag 5 juni 

Klacht 5.6.2011

Geachte,

Waar kwam het vliegtuig vandaan dat hier net overvloog, zondagvoormiddag  5 juni 2011 bij N Wind rond 11u37 terwijl de  07 R voor vertrekken wordt gemeld?

Graag H en V track.   

Hoogachtend

J.O.

Actie Strombeek

Begin doorgestuurd bericht:

Brussel, 06 juni 2011

Geachte Mevrouw,

Ik  neem  kennis van uw vraag om inlichtingen betreffende een vliegtuig dat uw buurt overvloog op 05/06/2011 rond 11.37, waarvoor dank.

Na  analyse van de tracks en vluchtlijsten blijkt het vliegtuig waar U naar verwijst  een  B744  (tonnenmaat  395  ton,  QC  bij  landing  7,9) te zijn afkomstig  uit  Zuid-Korea die rond 11.35 een landingsprocedure hervatte en uiteindelijk,  na  uw  buurt  en  het Brussels Gewest te hebben overvlogen, landde op baan 02 om 11.45.

Een overshoot, zoals die procedure heet, is geen incident. Het is een voor piloten en verkeersleiders welbekende procedure die gepubliceerd is in de AIP en die aan vliegtuigen toelaat een ladingsprocedure te  hervatten.

Een overshoot kan verschillende redenen hebben;

   - het vorige landende of opstijgende vliegtuig heeft meer tijd nodig gehad om de baan te verlaten, waardoor de veiligheidsvoorschriften in verband met horizontale separaties in geval van landing niet meer gewaarborgd zouden kunnen worden;

   - de piloten in de cockpit zijn om de ene of andere reden niet klaar  voor de landing.

   - Enz.

De overshoot kan door de piloot worden aangevraagd of door de verkeersleiders worden opgelegd.

Elk jaar hebben tussen de 200 � 300 overshoots plaats en dit houdt geen enkel risico in kwa veiligheid, integendeel, deze procedure laat juist toe de reglementaire separaties in acht te nemen.

U vindt in bijlage de horizontale track van deze vlucht.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal