18,5 QC om 22 u 20 is binnen de richtlijn van 24 QC maar maakt nog altijd zo laat op de avond een hels lawaai boven dichtbewoond gebied
Klacht 3.4.2011

Welk was het vliegtuig dat hier zondagavond 3   april rond 22u20 overvloog?  Het vloog zeer laag en alles daverde in huis.    Hoe zwaar was de QC en wat was de bestemming en mag zo'n luid vliegtuig nog zo laat vliegen?
Graag de H en de V track  .

Hoogachtend

J.O.
Actie Strombeek

Brussel, 05 april 2011

Geachte,

Het toestel waar u naar verwijst in onderstaande klacht betrof een Boeing 747-400 opgestegen van baan 25R om 22u17 met bestemming de Verenigde Staten op de DENUT3C-route.
De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 395 ton en het individueel geluidsquotum bij vertrek 18,6.

Wat de QC van dit vliegtuig betreft verwijs ik u naar de nieuwe geluidsquota die in werking zijn getreden op 25 oktober 2009.
De maximale geluidsquota voor de opstijgingen tussen 21.00 en 22.59 bedraagt 24.

Ter hoogte van de kruising van de St Annalaan en de Ringlaan in Strombeek-Bever bevond het vliegtuig zich op een hoogte van circa 3070 voet.

Indien u verdere informatie wenst over dit antwoord, dient u gebruik te maken van het formulier op onze website.
U vinkt "vraag om inlichtingen" en "reeds ingediend dossier" aan en vermeldt het reeds toegekende dossiernummer.

Ik hoop hiermee uw klacht en/of vraag beantwoord te hebben.

Hoogachtend,
______________________________________________________________________

Juan TORCK