Om 23u47 geen zwaar vliegtuig maar wel een om 23u13 met (verboden) 67,6 QC naar Bahrein! Op de SOPOK route!. Ombudsdienst bevraagt DGLV.       

Klacht  ma  10/25/2010  

Commentaar Daedalus: "Waarom moet deze route mensen in NOHeembeek, Strombeek Meise en Wemmel wakker vliegen terwijl het verlate nachtelijke Osseghempark even zuidelijker ligt?"
 

Geachte, 

 Zoals heel regelmatig gebeurt werd ik ook op  maandagavond 25/10 wakker gevlogen, nu rond 23u47  en door een gierend, luid, laagvliegend toestel.   

Welk was dit vliegtuig en wat waren route en    QC?                                             

Graag de H en de V track    

Hoogachtend

J.Overeem
Actie Strombeek
 

Brussel, 08 november 2010

Mevrouw,

Ik neem kennis van uw vliegtuigklacht betreffende maandag 25/10/2010 rond 23.47, waarvoor dank.

Dit is de vluchtlijst van de vliegtuigen die opgestegen zijn tussen 23.00 en 23.59 op maandag 25/10/2010.

(datum en uur van vertrek / gebruikte baan/ type van vliegtuig /tonnenmaat / individueel geluidsquotum/ bestemming /route).

Rond het door U aangegeven uur is, aldus vluchtlijsten en radartracks, geen enkel vliegtuig opgestegen op Brussel-Nationaal dat uw wijk zou hebben overvlogen.

Een vliegtuig dat u wijk wel heeft overvlogen is de B747-200 opgestegen om 23.16 op een SOPOK4Z-route.

We hebben de dienst inspectie van het DGLV gevraagd ons de nodige inlichtingen te verschaffen wat het opstijgen van dit vliegtuig betreft (vertraging, pilots request ?), en onder meer, gezien de QC van het vliegtuig en het tijdstip waarop het is opgestegen, aangaande het correct naleven van de procedure zoals voorzien voor vliegtuigen die in uitzonderlijke gevallen kunnen worden vrijgesteld van een maximale QC mits het behoorlijk verantwoorden door de vliegtuigexploitant tegenover de Directeur-Generaal van het DGLV of zijn gemachtigde, en dit binnen de twee werkdagen volgend op de vlucht.

Indien u verdere informatie wenst over dit antwoord, dient u gebruik te maken van het formulier op onze website.

U vinkt "vraag om inlichtingen" en "reeds ingediend dossier" aan en vermeldt het reeds toegekende dossiernummer.

Inmiddels blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Juan Torck

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel Nationaal