Als ICAO normen zouden gelden zou 25/25 schema niet gebruikt kunnen worden bij 030

Klacht 23 april

Geachte,

 Vannacht voor 2 uur meerdere vliegtuigen, zeer  kort opeen, waarvan een zo te horen erg laag  vliegend.                      

 Wat heeft er op dat tijdstip gevlogen, hoe was  de wind?                       

 Graag H en V tracks van minstens 3 vluchten.

J.O.

Actie Strombeek

Brussel, 4 mei 2010

Mevrouw,

Naar aanleiding van uw vraag om inlichtingen van vrijdag 23 april ll. kan ik u mededelen dat omwille van meteorologische omstandigheden ( wind 030? - 4 kt tot 6 kt) tussen 23u.00' en 06u.00 overgeschakeld werd op het deviatieschema 25/25 (landingen/vertrekken).

Hieronder alle vertrekken van desbetreffende nacht vanaf baan 25R tussen 23u.00' en 06u.00.

In bijlage eveneens, zoals door u gevraagd, de horizontale en verticale tracks, van 3 kort opeenvolgende vertrekkende vluchten.

Het betreft hier de vluchten van 01u.42', 01u.50' en 01u.52'.

Na onderzoek van de horizontale track meen ik te mogen concluderen dat alleen de vlucht van 01u.52' met bestemming Duitsland op de route SOPOK4Z in de onmiddellijke omgeving van uw woonst vloog.

Indien u verdere informatie wenst over dit antwoord, dient u gebruik te maken van het formulier op onze website.

U vinkt "vraag om inlichtingen" en "reeds ingediend dossier" aan en vermeld het reeds toegekende dossiernummer.

Inmiddels blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel Nationaal