Denuth 3 is en blijft een RAMP!

Geachte,

Zwaar Protest tegen het Zeer Zware Vliegtuig dat hier net overvloog,

4 motorig, zeer laag, afschuwelijk luid.

Graag de H en de V track

Hoogachtend

J.O.

Actie Strombeek

Brussel, 30 maart 2010

Mevrouw,

Het vliegtuig waar u naar verwijst in uw klacht van zaterdag 13 maart ll betrof een B.742 (jumbo jet - type 200) opgestegen om 15u.34' vanaf de baan 25R met bestemming de V.S. op de route DENUT3C. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 378 ton en het individueel geluidsquotum was 48,4.

Na onderzoek van de verticale (stijgings)track kan ik u melden dat deze vlucht beantwoordt aan de norm zoals is opgelegd door de luchtvaartkundige reglementeringen.

In bijlage de horizontale en verticale tracks van deze vlucht.

Ik hoop hierbij uw klacht/vraag om inlichting beantwoord te hebben en blijf steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel Nationaal.