Zeer hoge frequentie geeft constant concentratiestoornis

Klacht 15 maart

Geachte, ik ontving graag de vluchtlijst van vandaag 15 maart 2010, overdag.    

De frequentie is verschrikkelijk hoog, ik heb  veel problemen met m'n concentratie, moeilijk omdat zelfs minder luide vliegtuigen op een  gegevens moment hinderlijk worden als er teveel zijn

Hoogachtend                                     

 J.O.  

Actie Strombeek

Brussel,  23 maart 2010

Mevrouw O

In antwoord op uw vraag om inlichtingen van 15 maart laat ik u hierbij de lijst geworden van alle vertrekkende vliegtuigen gedurende de dagperiode (06u.00 - 23u.00) van 15 maart richting de noordrand en vertrekkende vanaf de baan 25R.

In hoop u hiermee voldoende informatie bezorgd te hebben en blijf verder steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Indien u verdere informatie wenst over dit antwoord, dient u gebruik te maken van het formulier op onze website. U vinkt " vraag om inlichtingen" en "reeds  ingediend dossier" aan en vermeldt het reeds toegekend dossiernummer.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.