SOPOK's horen niet boven de Noordrand thuis,dit zijn routes naar het ZO, niet naar het NW
Klacht 7.1.2010

zoveelste vliegtuig sinds 23 u

houdt het nooit op?

Wat was vliegtuig hier net over, 7.1.2010, 23u43

h en v track aub

J. O.

Van:

Datum: 4 maart 2010 11:46:58 GMT+01:00

Brussel, 4 maart 2010

Mevrouw ,

Het vliegtuig waar u naar verwijst in uw klacht van donderdag 7 januari ll betrof een B.752 opgestegen om 23u.43' vanaf de baan 25R met bestemming Duitsland op de route SOPOK4Z. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 100 ton, het individueel geluidsquotum 3,0.

Na onderzoek van de verticale (stijgings)track kan ik u melden dat deze vlucht beantwoordt aan de norm zoals is opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering terzake.

In bijlage de horizontale en verticale tracks.

Ik hoop hierbij uw klacht/vraag beantwoord te hebben en blijf verder te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.