Allerzwaarste toestellen die bocht over Noordrand kunnen maken vliegen over dichtbevolkt N.O.Heembeek, Koningslo, Laken en Strombeek. Enkele kilometers lager ligt een P A R K !!!

Klacht za 27.2.2010, 19u40

Geachte,

Welk was het zeer zware vliegtuig dat hier net overvloog?

Graag H en V track

hoogachtend

J.O.

Actie Strombeek

Van:

Datum: 12 maart 2010 14:11:58 GMT+01:00

Brussel, 12 maart 2010

Mevrouw,

Het vliegtuig waar u naar verwijst in uw klacht van dinsdag 27 februari ll betrof een B.742 (jumbo jet - type 200) opgestegen om 19u.39' vanaf de baan 25R met bestemming de V.S op de route DENUT3C. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 372 ton, het individueel geluidsquotum 67,6.

Na onderzoek van de verticale (stijgings)track kan ik u melden dat deze vlucht beantwoordt aan de norm zoals is opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering terzake.

In bijlage de horizontale en verticale tracks.

Ik hoop hierbij uw klacht/vraag beantwoord te hebben en blijf verder te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.