Telkens die zware Denuth rond 3 u, dan de Brusselse CIV's, en dan 's morgens vanaf 6 u hoge frequentie: 4 van de 6 vluchten CIV's. Moordend, zelfs bij lage QC!

Klacht 27.1.2010

- - - - - - - - - Original Message - - - - - - - - -

Geachte,

De nacht van 26-27.1.2010 was niet alleen onrustig, de ochtend was een ramp. Ik heb na 6 u geen oog meer dicht gedaan. Ik protesteer tegen de veel te hoge frequentie. Ik en met mij duizenden mensen in NOHeembeek en Strombeek raken niet meer uitgerust. Groot, klein, oud, jong, we betalen een zeer zware tol voor de luchthaven.

Graag de nachtvluchtlijst en de dagvluchtlijst.

Hoogachtend

J.O.
Actie Strombeek

Brussel, 26 februari 2010

Mevrouw ,

In antwoord op uw vraag van 27 januari laat ik u hierbij de door u gevraagde gegevens geworden.

1. Nachtvluchtlijst van de nacht van 26 op 27 januari 2010

(Embedded image moved to file: pic12859.gif)

Deze lijst bevat alle vertrekken vanaf de baan 25R richting noordrand. De 3de laatste kolom is de tonnenmaat van het vliegtuig, de voorlaatste kolom het geluidsquotum en de laatste kolom de gevlogen SID.

2. Dagvluchtlijst van 27 januari 2010.

Deze lijst bevat eveneens alle vertrekken vanaf de baan 25R richting noordrand. De 3de laatste kolon is de tonnenmaat van het vliegtuig, de voorlaatste kolon het geluidsquotum en de laatste kolon de gevlogen SID.

Hopende hierbij uw vraag beantwoord te hebben blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

W. H.

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.

DATUM Vliegtuigtype TON     QC  Route/SID

DATUM              Vliegtuigtype       TON         QC Route/SID