Als een mens maar genoeg wakker gevlogen wordt en overdag kapot gevlogen met hoge frequentie dan weet hij zelfs niet meer welke dag het is. En hoe zwaarder het toestel (67 QC!!!) , hoe moeilijker het wordt een track te krijgen. 

Klacht 1 februari

Geachte,

ik protesteer tegen het zware 4 motorige vliegtuig dat hier net overdonderde en mij met een verstoorde concentratie en zere oren achterlaat, de zoveelste keer. Dit hoort niet thuis boven dichtbevolkt gebied, het kan een andere route voorgeschreven krijgen.

Gaarne de H en de V track

hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Van:

Datum: 5 maart 2010 13:04:28 GMT+01:00

Brussel, 5 maart 2010

Mevrouw,

Allereerst veronderstel ik dat u zich vergist van datum. De datum van uw klacht dateert van maandag 1 februari en in het onderwerp van uw klacht spreekt u van maandag 26 januari.

Ik wil er u op wijzen dat 26 januari geen maandag was maar een dinsdag en dat op 26 januari geen 25R maar 02/07 gevlogen werd.

Het vliegtuig (op 1 februari dus) waar u naar verwijst was een B.742 (jumbo-jet type 200)  opgestegen om 12u.05' vanaf de baan 25R met bestemming de V.S. op de route DENUT3C. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 364 ton en het individueel geluidsquotum 67,6.

Omwille van technische redenen is het echter onmogelijk om zowel de horizontale als de verticale track van deze vlucht op de vragen waarvoor onze excuses.

Inmiddels blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.