Opnieuw vlucht die NIET voldoet aan vereiste stijgingspercentage, met alle veiligheidsrisico's van dien! Zware vliegtuigen kunnen niet Ún stijgingspercentage aanhouden Ún afdraaien op 700 voet

Beste,

Veel te zwaar vliegtuig hier net over.

Concentratie naar de vaantjes.

Graag H en V track en noteren in verslag ombudsman dat ik andere route vraag: via osseghempark

hoogachtend

J. O.

Actie strombeek

Van:

Datum: 4 maart 2010 13:23:57 GMT+01:00

Brussel, 4 maart 2010

Mevrouw 

Het vliegtuig waar u naar verwijst in uw klacht van donderdag 12 januari ll betrof een B.742 (jumbo jet - type 200)  opgestegen om 12u.59') vanaf de baan 25R met bestemming Togo op de route CIV1C. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 372 ton, het individueel geluidsquotum 49,0.

Na de verticale tracÚ grondig bestudeerd te hebben heb ik deze voor verder onderzoek overgemaakt aan DGLV ( Directoraat  Generaal Luchtvaart) aangezien, volgens mij, deze vlucht NIET voldoet aan het vereiste stijgingspercentage.

In bijlage de horizontale en verticale track van deze vlucht.

Ik hoop hierbij uw klacht/vraag beantwoord te hebben en blijf verder te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.