Toch Merkwaardig. Op baan 25R ligt nooit teveel sneeuw of ijs of ijzel...Hoe komt dat toch?

Klacht 7.1.2010

Beste,

Wat is de reden dat Rwy 20 vandaag gesloten is?

Hoeveel sneeuw is er nu gevallen vannacht? 3 cm?

Hoogachtend

J.O.

actie strombeek

Van:

Datum: 25 februari 2010 11:57:19 GMT+01:00

Brussel, 25 februari 2010

Mevrouw,

Naar aanleiding van uw klacht/vraag van donderdag 7 januari ll laat ik u

hierbij het deviatieschema geworden zoals dit ons werd overgemaakt door

Belgocontrol.

13u.30' - 17u.40'. Normale procedure 25/25R (aankomsten/vertrekken).

Deviatie : 25R/25R omwille van sluiting baan 25L wegens ijsbestrijding (NOTAM A0049/10)

23u.00' - 24u.00. Normale procedure 25/25R,20 (aankomsten/vertrekken).

Deviatie: 25/25R omwille windrichting 050 - 4kt tot max. 7 kt.

00u.00' - 06u.00. Normale procedure 25/25R,20 (aankomsten/vertrekken).

Deviatie: 25/25R omwille windrichting 050 - 6kt tot max. 9kt.

Hopende hierbij uw vraag beantwoord te hebben blijf ik steeds te uwer

beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.