10,7 QC om 23u48, bye bye eerste diepe slaap

 

Mail 7.1.2010

Graag H en V track van zeer luid en laag vliegtuig dat hier net overvloog

Hoe kan een mens daarbij in slaap vallen?

Misdadig gewoon

J. O.

Actie Strombeek

Van:

Datum: 4 maart 2010 11:55:36 GMT+01:00

Brussel, 4 maart 2010

Mevrouw 

Het vliegtuig waar u naar verwijst in uw klacht van donderdag 7 januari ll betrof een MD.11 opgestegen om 23u.48' vanaf de baan 25R met bestemming China op de route SOPOK4Z. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 284 ton, het individueel geluidsquotum 10,7.

Na onderzoek van de verticale (stijgings)track kan ik u melden dat deze vlucht beantwoordt aan de norm zoals is opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering terzake.

In bijlage de horizontale en verticale tracks.

Ik hoop hierbij uw klacht/vraag beantwoord te hebben en blijf verder te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.