Geluidsquotum van 'slechts' 3,2 QC (CIV) maakt ook al wakker

Klacht 6.1.2010

Geachte,

Deze morgen veel te vroeg wakkergevlogen door zeer luid toestel 6.1.10 om 6u30.

Graag de H en de V track en QC

Hoogachtend

J.O.

Actie Strombeek

Van:

Datum: 2 maart 2010 10:54:13 GMT+01:00

Brussel, 2 maart 2010

Mevrouw ,

Het vliegtuig waar u naar verwijst in uw klacht van 6 januari ll betrof een B.737 (type 400) opgestegen om 06u.29' vanaf de baan 25R met bestemming de Canarische Eilanden op de route CIV1C. De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 68 ton en het individueel geluidsquotum 3,2.

Gelieve in bijlage de horizontale en verticale track van deze vlucht te vinden.

Na onderzoek van de verticale track blijkt ook dat deze vlucht beantwoordt aan de norm zoals opgelegd is door de luchtvaartkundige reglementering terzake.

Inmiddels blijf ik steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal.