Een machteloze noodkreet van ontslagen DHL-koppel naar al even machteloze Noordrandactievoerders

 

Och, nog iemand die niet begrepen heeft dat als een multinational wil verhuizen (en met europese steun nog wel) dat dan Verhofstandt op zijne kop mag staan dat zijn tanden uitvallen, dat er niets toe doet

Datum: 27 november 2009 

Geachte Actievoerders,
 
Hierbij wens ik jullie allen te bedanken voor jullie volharding in het streven naar het verlies van onze job bij DHL (zowel mijn man als ikzelf).
nu graag even jullie hulp... hoe leggen we aan onze kinderen uit dat de mensen die aan de basis liggen van onze werkloosheid wisten dat ze in de buurt van een luchthaven gingen wonen die ER REEDS VELE JAREN was... luchthavens zijn geen paddestoelen dat begrijpen ze wel...resultaat van jullie uren actievoeren en ... 800 werkloos.

Actie commitees = een groep van mensen die teveel tijd hebben omdat ze te lui zijn om zinnig werk te verrichten en constructief mee te werken aan hogere welvaart voor de ganse gemeenschap
Prettig eindejaar aan jullie allen

V.V

Commentaar Daedalus. 

Waarschijnlijk zijn actievoerders ook verantwoordelijk voor de sluiting van Opel Antwerpen en al die honderden andere bedrijven die mensen op straat zetten?
Als een multinational wil verhuizen (met europese steun nog wel) dan mogen Verhofstadt of Van Rompuy zo lang op hun kop staan dat hun tanden uitvallen, dat doet er niets toe. Het uitvallen van de tanden van de omwonenden nog veel minder. Maar als het u helpt dat wij even uw zondenbok zijn, graag.