Klacht 10.11.09: zelfs door Paul Potts' Nessun Dorma voluit kwam dit DENUTH 3C vliegtuig heengedonderd (en piloot vergat weer 's transponder aan te zetten!)

- - - - - - - - - Original Message - - - - - - - - -

Geachte,

Protest tegen zwaar vliegtuig

Heb radio zeer luid aan als tegengewicht tegen zwaar concentratieverstorend hoogfrequent overvliegen.

Dit vliegtuig kwam zelfs door Paul Potts Nessun Dorma heen!

Graag H en V track en dat ze gaan vliegen waar er bijna niemand woont

Hoogachtend

J.O.

Actie Strombeek

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 16 november 2009 11:03:54 GMT+01:00

Brussel, maandag 16 november 2009

Geachte Mevrouw,

Het  vliegtuig  waar u naar verwijst in uw klacht betrof een Boeing 767-300 op  10/11/2009 om 12.05 opgestegen van baan 25R met bestemming de Verenigde Staten op de DENUT3C route.

De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 185 ton, de QC 10,2.

Het stijgingspercentage van de vlucht beantwoordt aan de norm opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering.

Gelieve in bijlage verticale en horizontale track van de vlucht te vinden.

Ik hoop hiermee uw klacht en/of vraag beantwoord te hebben.

Juan TORCK

Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal