Hoe komt het toch dat actievoerder pal over dak zware Denuths  krijgt, die vroeger kilometers zuidelijker vlogen?

Vertikale vluchttrack van 2.11 is de moeite: de opstijgprocedure valt boven Strombeek gewoon stil! Vandaag of morgen valt zo'n veel te zwaar geladen toestel zelf nog stil, boven dichtst bevolkte gebied in Vlaamse rand rond luchthaven. Die van 5.11 stijgt bijna op als een helicopter.

Datum: 5 november 2009 10:31:23 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: klacht do 6.11.09 10u27

Geachte

Hierbij leg ik klacht neer tegen het zeer zware vliegtuig dat hier net overvloog.

Zo'n toestel hoort thuis boven dunbevolkt gebied.

Graag de H en de V track

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 13 november 2009 19:02:01 GMT+01:00

Geachte Mevrouw,

Dit  is de informatie  over de vluchten waar u naar verwijst in uw klachten

van 02/11 tot 05/11/2009.

Het  stijgingspercentage van de 5 vluchten beantwoordt aan de norm opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering.

Gelieve  in  bijlage  verticale  en  horizontale track van deze vluchten te vinden.

Ik hoop hiermee uw klachten  en/of vragen beantwoord te hebben.

Juan TORCK

Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal

 

Radartrack horizontaal en verticaal 02/11/2009

 

Radartrack horizontaal en verticaal 03/11/2009

 

Radartrack horizontaal en verticaal 04/11/2009

 

Radartrack horizontaal en verticaal 05/11/2009

 

Radartrack horizontaal en verticaal 05/11/2009