Vliegtuigen die hier pal over vliegen (visueel vanop zolderverdiep te checken) vliegen op de V-track meer dan 2 km lager

Klacht 19.9.2009 20u50

Geachte,

Welk vliegtuig vloog hier zojuist over? Het maakte een zeer raar lawaai: de ramen staan vanwege de hitte open, dus goed te horen

Graag de H en de V track.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Brussel, donderdag 26 november 2009,

Mevrouw 

Het vliegtuig waar U naar verwijst in uw klacht van 20 september ll betrof een Boeing B.744 (Jumbo jet - type 400) opgestegen om 20u.47' vanaf de baan 25R met bestemming de Verenigde Staten op de route DENUT3C.  De tonnenmaat van dit toestel bedroeg 395 ton , het individueel geluidsquotum 22,4.

Na onderzoek van de horizontale track kunnen we besluiten dat dit toestel een 2-tal km ten zuiden van uw woonst passeerde. Uit de verticale track blijkt dat deze vlucht beantwoordt aan de norm zoals is opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering terzake.

Gelieve in bijlage de horizontale en verticale track van deze vlucht te vinden.

Ik hoop hiermee uw klacht en / of vraag beantwoord te hebben en blijf verder steeds te uwer beschikking voor alle verdere informatie.

Met vriendelijke groeten,

Willy Houbrechts

Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel Nationaal