De onleefbaarheid van de zogenaamde ringroute, hoeveel denkt u dat wij nog kunnen slapen?

Datum: 29 augustus 2009 01:25:44 GMT+02:00

Aan: <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Kopie: <info@schouppe.fed.be>, "'actie-noordrand'" , "'CV nv'" , 

Geachte ombudsman,

Wij willen hierbij met klem, en andermaal, protesteren tegen het gebruik van de zgn. ringroute bij het opstijgen dag en nacht.

Deze procedure heeft ons inziens niets te maken met het beleid dat de Staatssecretaris voert, dat vliegen tegen de wind en veiligheid voorop stelt.

Wij worden al jaren, maar vooral weer de laatste tijd, geplaagd door denderend en dreunend, rechts afbuigend, overvliegend verkeer dat we even verderop weer naar links zien vliegen.

Het beleid dat de Staatssecretaris voorstaat, voorziet naar onze mening, absoluut niet in het laten absorberen van alle herrie door één bepaalde regio, buurt, wijk.

Als voorbeeld kunnen wij u geven de toestellen die hier om 0.18 en 0.47 overkwamen. Als u weet dat straks om 3 uur er ook weer een paar komen en dat dan vanaf  6 uur slapen niet meer mogelijk is (zie onze klacht eerder deze week) dan kunt u uitrekenen hoeveel uren wij de laatste tijd slapen.

Kunnen wij misschien behalve een nummer iets meer uitleg en informatie van u ontvangen?

Met dank

L. P.

J. F.

1830 MACHELEN

PS net voor het versturen van deze mail komen er weer twee over, 1.15, 1.20; dan wel niet denderend deze keer, maar wel zigzaggend (die van 1.20 vloog min of meer na de bocht naar rechts rechtdoor).