Meteorologisch mirakel: Machelen wordt niet alleen overvlogen bij NW wind maar ook bij ZO wind. Want ZO = NW, dat weet toch een kind?

Elke ochtend, bij elke wind vliegen ze vanaf 6 u ze hier luid en laag boven Machelen en om 7 u stopt dat. Wil dat zeggen dat ze tussen 6 en 7 alleen hier kunnen vliegen?
 

Van: "

Datum: 26 augustus 2009 20:09:33 GMT+02:00

Aan: <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Kopie: " <actie-noordrand@belgacom.net>, <info@schouppe.fed.be>, 

Onderwerp: FW: meteorologisch mirakel 

Geachte,

Kunt u ons de cijfers voor de vroege ochtenduren geven? Heeft u ook meteorologische gegevens? Zie mail geheel onderaan.

Liefst van het afgelopen jaar. Ik geloof er namelijk niets van dat de wind altijd zwak genoeg is om toch nog over onze buurt te komen opstijgen. En trouwens ALS  de wind zwak genoeg is, waarom moet dan één bevolkingsgroep meer krijgen dan een andere? IEDERE dag dat riekt of naar grove leugens dan wel, zoals ik zei, interventie van “boven”. En wat “boven” is, mag u zelf invullen.

Onze beleving (uiteraard gekleurd, maar niet volstrekt idioot) is, dat elke ochtend om 6 uur de vliegtuigen luid en laag overkomen en dat het rond 7 uur stopt. Conclusie: tot 7 uur kan men nergens anders terecht met de toestellen. Dit is discriminatie; en dit maakt het onleefbaar hier.

 Dank voor uw inzet.

 Vriendelijke groeten

 J. F. MACHELEN

 

Van: 
Verzonden: woensdag 26 augustus 2009 12:25
CC:
ombudsman
Onderwerp: Re: meteorologisch mirakel

 

Beste,

 

U dient dit aan de ombudsdienst te vragen (hun mailadres staat in cc)

BRUSSELS-NATIONAL AIRPORTMEDIATION

c/o Civilair Belgium DGTA/DGLV

Raketstraat 90 Rue de la Fusée

BRUSSEL  1130  BRUXELLES

 TEL: + 32.2.724.02.67

FAX: + 32.2.724.02.68

Web-Site: www.airportmediation.be

 

 De Vertrekken op de BIAC - site zijn onbetrouwbaar omdat de ervaring uitwijst dat vertragingen slecht of niet op de website komen.

De ombudsdienst heeft nog maar weer eens (nog altijd?) zware achterstand, als u de cijfers wilt is mijn advies dat u in uw auto stapt en ze zelf tijdens de kantooruren van de dienst gaat ophalen. Wij krijgen al maanden niets meer door van de dienst, of bijna niets en zeker geen vluchtlijsten zoals u vraagt.

De zeer hoge frequentie in b.v. de ochtendspits is inderdaad zeer belastend voor lichaam en geest en creëert helaas geen gewenning maar gecumuleerde overbelasting van het zenuwstelsel en alle organen en klieren. Het hele organisme raakt steeds meer ontregeld en de klassieke geneeskunde biedt hiervoor geen enkel soelaas. Alternatief kan men zich laten ontstressen (de gevolgen van opgestapelde stresshormonen uit het lichaam verwijderen) om daarna opnieuw de loopgraven in te gaan. 

Sinds de staatssecretaris afgelopen winter het spreidingsplan afschafte heeft de Noordrand geen enkel moment rust meer: de split nights en de schaarse uren weekendrust moesten eraan geloven met een gegarandeerde vrijdagse concentratienacht ipv de rust bovenop de gebruikelijke concentratienachten (2 à 3 per week) in de plaats. De staatssecretaris gelooft nog altijd dat hij met verlaging van QC de moordende frequentie kan compenseren terwijl 's nachts b.v. een QC 2 evengoed doet ontwaken als een QC8. Het punt is: veroorzaakt een vliegtuig ontwaken? 

En zo kan ik nog uren en dagen voortgaan over dit inmiddels totaal gepolitiseerde dossier. Alleen de Vlaamse regering kan ons nog beschermen, de federale kan alleen maar haar franstalige coalitiepartners tevreden houden.

Hoogachtend en met vriendelijke groet

 

J.O.

Actie Strombeek

 

Op 26-aug-09, om 12:08 heeft j.f. het volgende geschreven:

 

Geachte Actie Noordrand,

Zijn er ergens precieze cijfers te vinden over het opstijgend vliegverkeer tussen 6 en 8 uur 's ochtends?

Wij hebben de indruk dat ongeacht de wind, behalve bij extreme oostenwind, de vliegtuigen nu al geruime tijd (in ieder geval dit jaar) over de Noordrand geleid worden. In bijna alle gevallen met een snelle bocht naar rechts; dus de Ring zo veel mogelijk volgend. Dit 7 dagen per week! Het resultaat is dat wij iedere ochtend om 6 uur luidruchtig gewekt worden, ook op zondag, dat voorheen niet gebeurde... Vaak stopt het abrupt of wordt het minder rond 7.30 uur. Voorts hebben we de indruk dat nu ook rond 12 uur 's avonds een flink aantal luidruchtige toestellen "ongeacht" de wind over onze buurt worden geleid. 

Wij vinden dit in flagrante tegenspraak met wat de Staatssecretaris altijd heeft beweerd, dat de wind de richting bepaalt en dat veiligheid het belangrijkste argument is om de route van een opstijgend toestel te kiezen. Het mag dus wel een meteorologisch mirakel genoemd worden, dat de wind juist altijd op de bovengenoemde tijden uit het noordwesten waait.

Wij wonen zo dicht bij het vliegveld dat wij natuurlijk heel goed kunnen merken dat bij een strakke noordwesten wind de vliegtuigen bij ons overkomen. Vreemd vinden we dus dat dit ook gebeurt bij zuidoosten winden waarbij ook nog eens naar rechts afgebogen wordt richting noordwesten.

Wij willen graag een gefundeerde klacht indienen en zouden daarom die cijfers kunnen gebruiken (want wie weet, beweert men dat het zich allemaal in onze verbeelding afspeelt).

Met vriendelijke groet

J. F., L. P.

 

MACHELEN

 

P.S.
U weet toch dat de heer staatssecretaris van plan is de windnormen  dit najaar naar 8 kn rugwind (komend van 7 kn rugwind) op te  trekken op basis van een zogenaamd deskundig rapport van een zogenaamd deskundig Duits studiebureau?

Nog meer vliegtuigen met NO en ZO wind, maar wel: veilig, want dat  staat zo in dat rapport.

 

 ICAO? Pilotenprotesten? Nooit van gehoord.

Zo spreekt hij de waarheid: er wordt veilig gevlogen via de wind (en we geven de ene baan meer rugwind dan de andere, zo blijven de Important People gespaard van vliegtuigen zoals hen ooit is beloofd. Bij het leveren van aandeelhouders voor SNBA???)