Het mag dan 'maar' QC 7,1 zijn, het maakt evengoed op 3.000 voet op meer dan 8 km van luchthaven nog hels lawaai
Klacht 16.6.09

Geachte

Protest tegen het zeer zware vliegtuig dat hier net - 16.6.09 11u36 - overvloog en de H en V track.

En ALLE achterstallige mails beantwoorden en gevraagde info sturen.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Begin doorgestuurd bericht:

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 17 juni 2009 15:45:26 GMT+02:00

Geachte Mevrouw,

Het  vliegtuig  waar  U  naar verwijst betrof een Boeing 767-300 op dinsdag 16/06/2009  om  11u38  opgestegen  van baan 25R met bestemming Mexico op de DENUT3C- route.

De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 186 ton, de QC 7,1.

Ik   heb   de   verticale   track   van   de  vlucht  geanalyseerd  en  het stijgingspercentage   van   het   vliegtuig  beantwoordt  aan  de  minimale stijgingsnorm opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering.

Gelieve  in  bijlage  de  verticale en horizontale track te vinden voor die

vlucht.

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal