Het probleem van de verdeling van de lasten van de luchthaven is politiek en moet politiek opgelost worden. Het welzijn verloochenen van "echte mensen” zal  blijvende geschillen veroorzaken tussen uw administratie en de lokale bevolking.

Klacht 15.5.2009

Mijnheer Schouppe, Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Heren en Dames van de beleidscel,

Ik las al enkele keren dat er iets op komst was m.b.t.. de afschaffing van het spreidingsplan dat  enkele jaren geleden werd uitgewerkt, ten gevolge van het debiele concentratieplan van Durant. We merkten eveneens op dat op het terrein (daar waar echte mensen wonen, werken en slapen) de beperkte stille periodes die ons in het spreidingsplan waren toegezegd gakannibaliseerd werden.

Gezien iedereen zijn deel van de last moet dragen en dat, laten we heel eerlijk zijn, het spreidingsplan perfectibel was, dacht ik dat een doorwinterde politicus als U er voor zou zorgen dat er een uiteindelijk een billijke oplossing ingevoerd zou worden, met spreiding tot gevolg.

Wat ik de laatste dagen meemaak laat me echter het ergste vermoeden. Gisterenavond hebben we een resem vliegtuigen over ons hoofd gekregen tot 23 uur (ik laat buiten beschouwing de vliegtuigen die we overdag krijgen) en opnieuw de volle lading vanaf 6u 14 deze ochtend (normaal krijgen we de ochtendspits van Zaventem al om 6u 02). U ziet dat de “echte mensen” die misschien ook uw electorale basis vormen, amper 7 uur nachtrust toebedeeld krijgen, voor zover ze de nachtvluchten kunnen trotseren die tusen 23u en 6u ons ook toegewezen worden.

De geleidelijke herinvoering van concentratie (slim gezien om het zoals Durant niet in één keer te doen ) gaat er opnieuw voor zorgen dat de regio Noordrand onleefbaar wordt. Geen rustperiodes als men terug komt van een dag werken. Niet uitgeslapen zijn ’s ochtends wanneer men naar het werk moet, stress, opwinding.

De Durant saga heeft mijn slaapprofiel langdurig gestoord. Als directiekaderlid van een bedrijf (dat nog deels zijn beslissingcentrum heeft in België) kon ik in die periode amper functioneren, gezien ik concentratieproblemen had door gebrek aan slaap. Here we go again...

Wat u doet is , in alle eerlijkheid, niet verantwoord. Als ex-bedrijfleider weet u dat de activiteit in Zaventem alleen kan voortbestaan  indien er een duurzame oplossing is voor het probleem van de vluchten. Het probleem is politiek en moet politiek opgelost worden, gezien er tal van plannen betsaan die een correcte spreiding toestaan, in functie van de woonafstand t.o.v. de luchthaven.

Het verloochenen van het welzijn van de “echte mensen” zal oorzaak zijn van blijvende geschillen tussen uw administratie en de lokale bevolking.

In deze pre-electorale periode verspreid ik deze mail naar mijn medebewoners die u blijkbaar als “tweederangs” beschouwt, gezien U ze niet een minimum aan leefhygiëne gunt .

 

K.W. Wemmel.

 

Kabinet Schouppe wil niet weten 1. dat er van lagere QC's en stille nachten nog niks in huis kwam, 2. Bij ZEER STERKE oostenwind zijn er geen vertrekken boven Noordrand. 3.: Plafond nachtvluchten is maatregel Vlaams minister Crevits en is al van kracht.

 

From:Robert Geoffray [mailto:Geoffray.Robert@schouppe.fed.be]
Sent:dinsdag 19 mei 2009 15:59
Subject:RE: concnetratie van de vluchten op de Noordrand

Geachte heer,

De nieuwe aanpak voorgesteld door de Staatssecretaris en goedgekeurd door de regering beoogt vooral de lawaaihinder te beperken; we hebben het hier over een verbod voor de lawaaierigste vliegtuigen, zowel overdag als s nachts, 3 stille nachten zonder vertrekkende vluchten voor alle bewoners en een beperking van het aantal nachtslots.

Voor de zogezegde concentratie moet het volgende duidelijk worden onderlijnd. De regering heeft de beslissing genomen om het spreidingsplan op te heffen om meer rekening te houden met de wind. Tegen de wind in vliegen is inderdaad het basisprincipe in luchtvaart en heeft een positieve invloed op de veiligheid van het luchtverkeer en op de geluidsniveaus. In vergelijking met de vroegere situatie is er tijdens de dag op weekdagen (meerderheid van de vluchten) geen verandering merkbaar: bij westenwind wordt een evenwichtige verdeling gemaakt voor de vertrekken op baan 25R, met bocht naar links of bocht naar rechts. Bij westenwind tijdens de nacht en de daluren voorziet de beslissing van de Ministerraad een evenwichtige spreiding van de vertrekkende vluchten op banen 25R en 20. Bij oostenwind zijn er geen vertrekken boven de Noordrand.

Gezien de felle kritiek over deze windnormen heeft de Regering tevens beslist om een studie te laten uitvoeren door onafhankelijke experten over de maximaal toelaatbare rug- en zijwindcomponenten voor het gebruik van de banen. Deze studie houdt in eerste instantie rekening met de veiligheid van de luchtvaart; en dat van alle andere overwegingen. De resultaten zijn verwacht tegen eind september.

Deze lijst van maatregelen beoogt de geluidsniveaus te verminderen voor alle bewoners, zonder discriminatie.

Met vriendelijke groeten,

Geoffray Robert

Raadgever Luchtvaart | Conseiller Aviation
Staatssecretariaat voor Mobiliteit  Secretariat d'Etat de la Mobilité>Koningsstraat 180 - 1000 Brussel | Rue Royale 180 - 1000 Bruxelles

http://www.etienneschouppe.be
http://www.mobilit.fgov.be

Evolueren we naar gelijke windnormen voor alle banen?

Datum: 21 mei 2009 11:01:39 GMT+02:00

Aan: "'Robert Geoffray'" <Geoffray.Robert@schouppe.fed.be>

Onderwerp: RE: concnetratie van de vluchten op de Noordrand

Geachte,

Mag ik uit uw mail veronderstellen dat we naar gelijke windnormen evolueren voor alle banen van de luchthaven? Alleen dan kan men van een objectieve oplossing spreken. In een tweede faze zou eveneens werk moeten gemaakt worden van een bredere waaier routes boven de regio’s rond de luchthaven (met inbegrip van Brussel.)

K.W.

Wemmel