Zware toestellen op Denuth route boven dichtbevolkt gebied is onnodig

Klacht 7.5.2009

Geachte,

Ik protesteer tegen het zeer zware 4 motorige toestel dat hier net overvloog, ik was buiten en moest naar binnen vluchten voor het lawaai, het is volstrekt onverdragelijk en zelfs binnenshuis nog onaangenaam

Graag de H en de V track en waarom dit toestel geen andere route kiest

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Brussel, woensdag 17 juni 2009

Mevrouw,

Het  vliegtuig  waar U naar verwijst betrof een Boeing 747-400 op donderdag 07/05/2009  om  17u15  opgestegen  van baan 25R met bestemming de Verenigde Staten op de DENUT3C- route.

De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 395 ton, de QC 24,8.

De  verticale track beantwoordt aan de minimale stijgingsnorm opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering.

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal