QC 68 om half negen 's morgens, dan is een mens wel wakker maar meteen ook de kluts kwijt

Klacht 4 mei 2009

Geachte,

Ik protesteer met evenveel kracht als het 4 motorig vliegtuig dat hier net pal overvloog.

Het is NNW wind, 4 knopen en zo'n vliegtuig hoort hier niet thuis.

Het vliegt te laag.

Graag de H en de V track en ALLE ACHTERSTALLIGE H en V TRACKS en dat

zijn er heel wat.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 15 januari 2010 15:04:18 GMT+01:00

Brussel, vrijdag 15 januari 2010

Geachte Mevrouw,

Het  vliegtuig  betrof een Boeing 747-200 op 04/05/2009 om 08.57 opgestegen van baan 25R met bestemming de Verenigde Staten op de DENUT3C route.

De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 372 ton, de QC 68.

U  vindt op onze internetsite www.airportmediation.be de nieuwe maatregelen betreffende  de  periodes van opstijgverbod tijdens de weekendnachten en de aanpassing van de geluidsquota, maatregelen die in werking zijn getreden op 25 oktober 2009.

Het stijgingspercentage van de vlucht beantwoordt aan de opgelegde norm.

Op  maandag  04/05/2009  werden, aldus de officiŽle deviaties voor de maand mei 2009, geen deviatieschema's in gebruik genomen.

Het preferentieel baangebruik 25L,R / 25R (landingen op de banen 25L en 25R en opstijgingen van baan 25R) was in gebruik tussen 06.00 en 23.00.

Gelieve in bijlage de HT en VT van deze vlucht te vinden.

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Voor de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal