Drie weekendnachten voor de Noordrand tot oktober 2009 met vrijdag gegarandeerd alles.

Geachte,

Kunt u mij iets verduidelijken ivm de weekendnachten?
 
Ik heb begrepen (cfr persbericht ministerie mobiliteit hieronder) dat vanaf 1 februari baan 25R, baan 25L en baan 20 elk een vrije weekendnacht in het vooruitzicht kregen en intussen een nacht alle vliegtuigen kregen en de andere twee nachten niks.

Dit is nog niet gerealiseerd zoals u zelf weet. Kunt u mij hierover zeer snel meer informatie verschaffen: hoe het komt dat de 25R wel sinds 1 februari vrijdagse concentratienachten krijgt (die een gezondheidsramp zijn: ze komen nog eens bovenop de concentratienachten door de week) en de andere twee banen niet? Dwz dat de Noordrand ook za en zo nacht nog overvlogen wordt? Dwz dat er HELEMAAL GEEN ENKELE RECUPERATIE MEER MOGELIJK IS TENZIJ MEN DE NOORDRAND EN ZIJN HUIS ONTVLUCHT EN EEN POLITIEKE VLUCHTELING WORDT IN EIGEN LAND.

Kunt u ook de geŽigende beslissers de eis overmaken dat dit vanaf nu wel gebeurt: elke baan een weekendnacht concentratie en twee weekendnachten niets en dat met het spreidingsplan ook de verschillende windnormen vervallen althans voor die nachten  en dat de afschaffing van het omkeringsprincipe met het spreidingsplan mee afgeschaft wordt, althans voor die nachten?

Dank voor uw snelle reactie

Hoogachtend

J. Overeem
Actie Strombeek

 
donderdag 2 april 2009

Op 19 december 2008 bereikte de Ministerraad een akkoord over een algemeen plan voor de aanpak van de geluidshinder rond de luchthaven Brussel-Nationaal. Het ging om een pakket maatregelen, die in de loop van het jaar 2009 stapsgewijs zouden worden getroffen.

Sedertdien werd reeds een aantal maatregelen uit het akkoord effectief: de beperking van het aantal nachtvluchten tot 16.000 slots per jaar (21 januari 2009) en het nieuwe baangebruik in functie van de windrichting (31 januari 2009).

Etienne Schouppe (CD&V), Staatssecretaris voor Mobiliteit, ondertekende vandaag bovendien het Ministerieel Besluit tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal. Dit besluit regelt de invoering van stille weekendnachten op Brussel-Nationaal.

Concreet zal het aantal opstijgingen tijdens de drie weekendnachten geleidelijk afnemen vanaf vandaag tot oktober 2009. Nadien wordt er tijdens de weekendnachten niet meer opgestegen vanop Brussel-Nationaal.

De geleidelijke invoering van de maatregel kwam tot stand, omdat de reeds toegewezen slots voor het IATA-zomerseizoen 2009 geldig moesten blijven. Vanaf vandaag mag de coŲrdinator van de luchthaven echter geen enkel slot voor opstijgingen meer toewijzen tijdens de volgende periodes:

Etienne Schouppe