Hoe komt het dat er zowel Denuths vliegen via het Osseghempark en dat er ook pal hierover vliegen? Van een normale route-afwijking kan geen sprake zijn.

Onderwerp: zware jongens do 9.4.2009

Geachte

1. Rond 17u50 denk ik vloog er een zwaar vliegtuig over wat ik maar de zuidelijke Denuthroute zal noemen, Osseghempark vermoed ik, in feite de echte Denuth in mijn ogen.

Graag H en V track en verklaring hoe het komt dat de meeste Denuths hier pal over daveren en slechts een enkele af en toe over bovenstaande route.

2. Dan even na half zeven een viermotorig vliegtuig rechts van mijn huis (zuidkant)geen 747) uitzonderlijk laag en met een zuigend, gierend geluid en

3. nu net om 18u45 een 747 links van mijn huis (noordkant), weer zo laag dat ik het vliegtuig zag wiebelen omdat de piloot corrigeerde na de eerste bocht  die hij moet maken om Brussel te vermijden.

Graag de windomstandigheden waaronder gevlogen werd voor 1, 2, 3. Ik hoor op nr. 02/206 25 25 dat er met 8 knopen rugwind en ZO wind opgestegen wordt vanaf de 25R.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeel