Ombudsman geeft informatie over nieuwe periodes zonder opstijgingen vanaf half april, systeem geluidsquota's, beperking aantal nachtvluchten en baangebruik waaronder: Preferentieel Baangebruik overdag (06.00 tot 22.59 uur) en Preferentieel Baangebruik 's nachts (23.00 tot 05.59 uur)

Geachte ombudsman,

Als inwoner van Vilvoorde die niet in het verlengde, maar NAAST de piste woont, heb ik mij grootste twijfels over de rechtvaardigheid van de nieuwe regeling van minister Schouppe.

Neem bvb vorige vrijdag 27/3: kan U me a.u.b. alle  gegevens betreffende deze dag bezorgen, vb. vluchtlijsten, radartracks.

Bedankt,

P.K.

Vilvoorde

-----Original Message-----

From: juan.torck@mobilit.fgov.be [mailto:juan.torck@mobilit.fgov.be]

Sent: maandag 30 maart 2009 18:22

Betreft:

Beslissingen genomen op vrijdag 19/12/2008 door de Ministerraad van de Federale Regering inzake beheer van de geluidshinder rond de luchthaven van Brussel-Nationaal. Gebruikte deviatieschema's in maart 2009. Meteorologische vooruitzichten.  Jaarlijkse onderhoudswerken pistes augustus 2009.

Mijnheer,

Gelieve in bijlage de dagtrack te vinden voor vrijdag 27/03/2009.

De vluchtlijsten ontvangen we morgen.

Deze zullen U opgestuurd worden van zodra ze in ons bezit zijn.

Wat  Uw  opmerking  betreft,  het  nieuw  preferentieel baangebruik overdag (06.00 - 23.00) van maandag tot vrijdag is identiek aan het baangebruik dat werd toegepast tijdens het SpreidingsPlan.

Ook aan de routes werd niets gewijzigd.

Het  zijn  vooral  de  vliegtuigen  op  de de Nicky-route die geluidshinder kunnen veroorzaken in uw buurt.

Onder  punt 0 vindt U een gedetailleerde uitleg wat de recente beslissingen van de federale regering betreft.

U  vindt  onder  punt  2  de  laatste  officiële deviaties overgemaakt door Belgocontrol die lopen tot donderdag 26/03/2009 rond 11.00.

Onder  punt  4  vindt U het detail van de jaarlijkse onderhoudswerken in de maand augustus 2009.

Punt 0:

0.1 Periodes zonder opstijgingen:

De opstijgingen 's nachts vormen de belangrijkste hinder voor de

omwonenden wegens de slaapstoornissen die ze met zich meebrengen. Om

deze redenen zullen vanaf het IATA zomerseizoen 2009 (midden april 2009)

periodes van verbod van opstijgingen ingevoerd worden gedurende de

nacht:

nacht  van  vrijdag  op  zaterdag:  enkel opstijgingen toegelaten tussen 23.00 en 01.00 van baan 25R.

nacht van zaterdag op zondag: enkel opstijgingen toegelaten tussen 23.00 en 00.00 van baan 25L.

nacht  van zondag op maandag: enkel opstijgingen toegelaten tussen 23.00 en 00.00 van baan 20.

De operationele beperkingen hebben geen betrekking op de landingen.

0.2 Systeem van geluidsquota's:

Het  huidige systeem van geluidsquota's voor de vliegtuigen wordt aangepast vanaf het IATA zomerseizoen 2009 (midden april 2009):

- nacht: 23.00 tot 06.00:

QC 8,0 landingen en opstijgingen (Nu QC 12)

- morgen: 06.00 tot 07.00:

QC 12,0 landingen en opstijgingen (Nu QC 24)

- dag: 07.00 tot 21.00:

QC 48,0 opstijgingen en QC 24,0 landingen (Nu geen limiet)

- avond: 21.00 tot 23.00:

QC 24,0 opstijgingen en QC 12,0 landingen (Nu geen limiet)

Periode

Huidige QC

Nieuwe QC

Opstijging

Landing

23 u.-6 u.

12

8,0

8,0

6 u.-7 u.

24

12,0

12,0

7 u.-21 u.

/

48,0

24,0

21 u.-23 u.

/

24,0

12,0

0.3 Beperking aantal nachtvluchten:

De  regering  beperkt  vanaf  1 januari 2009 het aantal nachtvluchten op de luchthaven  van  Brussel-Nationaal  tussen  23.00  en 05.59 localetijd tot maximaal  16.000  nachtvluchten  (25.000  in  2008)  waarvan maximaal 5.000 opstijgingen (10.000 in 2008) en maximaal 11.000 landingen (15.000 in 2008)

Het  Ministerieel  besluit van 21 januari 2009 dat het Ministerieel besluit van  3  mei 2004 wijzigt betreffende het beheer van de geluidshinder en dat het  maximaal toegelaten jaarlijkse nachtvluchten aanpast werd gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 6 februari 20009.

0.4 Baangebruik:

Het  nieuw  Preferentieel Baangebruik is in werking getreden op 02 februari 2009 om 23.00.

In afwachting dat de nieuwe beslissingen worden opgenomen in de AIP's

(AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION) gepubliceerd door Belgocontrol, worden de wijzigingen ingevoerd via volgende NOTAM:

NOTAM  A139/2009

Valid from: 31/01/2009 06:00 until: 30/04/2009 23:58

Text: CHANGE OF PREFERENTIAL RWY SYSTEM. REF AIP SECTION EBBR AD 2.20 LCA TFC REGULATIONS REPLACE THE TABLE IN PARA 4.2.1 RWY

CONFIGURATION SCHEME AS FOLLOWS:

MON 0500 TIL 2159: TKOF 25R - LDG 25L/25R

MON 2200 TIL TUE 0459: TKOF 25R/20 - LDG 25R/25L

TUE 0500 TIL 2159: TKOF 25R - LDG 25L/25R

TUE 2200 TIL WED 0459: TKOF 25R/20 - LDG 25R/25L

WED 0500 TIL 2159: TKOF 25R - LDG 25L/25R

WED 2200 TIL THU 0459: TKOF 25R/20 - LDG 25R/25L

THU 0500 TIL 2159: TKOF 25R - LDG 25L/25R

THU 2200 TIL FRI 0459: TKOF 25R/20 - LDG 25R/25L

FRI 0500 TIL 2159: TKOF 25R - LDG 25L/25R

FRI 2200 TIL SAT 0459: TKOF 25R - LDG 25R

SAT 0500 TIL 1459: TKOF 25R - LDG 25L/25R

SAT 1459 TIL 2159: TKOF 25R/20 - LDG 25R/25L

SAT 2200 TIL SUN 0459: TKOF 25L - LDG 25L

SUN 0500 TIL 1459: TKOF 25R/20 - LDG 25R/25L

SUN 1459 TIL 2159: TKOF 25R - LDG 25L/25R

SUN 2200 TIL MON 0459: TKOF 20 - LDG 20

NOTE 1: WHEN TKOF CONFIGURATION IS SHOWN AS 25R/20 THEN RWY 25R WILL ONLY BE USED FOR TFC VIA ELSIK, NIK, HELEN, DENUT, KOK AND CIV AND RWY

20 WILL ONLY BE USED FOR TFC VIA LNO, SPI, SOPOK, PITES AND ROUSY.

NOTE 2: WHEN LDG CONFIGURATION IS SHOWN AS 25R/25L IN COMBINATION WITH TKOF CONFIGURATION 25R/20 THEN ARR ON 25L WILL ONLY BE POSSIBLE AT ATC DISCRETION.

0.4.1 Preferentieel Baangebruik overdag (06.00 tot 22.59 uur):

-  Van  maandag  tot  vrijdag,  prioritair  gebruik van de parallelle banen 25R/25L  zolang  de  rugwindcomponent de 7 knopen, rugwind inbegrepen, niet overschrijdt  op  baan  25R  et dit ten einde de maximale capaciteit van de luchthaven te vrijwaren.

-  zaterdag 16.00 tot 23.00 uur: de opstijgingen zullen plaatsvinden van de banen  20/25R in functie van de bestemming van de vliegtuigen (baan 20 voor de opstijgingen richting Huldenberg, baan 25R voor de opstijgingen richting Chièvres, Nicky, Helen en Denut). Dit  systeem

zal  het  huidige  systeem vervangen en de publicatie van een NOTAM voor  de periode van 15.00 tot 23.00 uur dat het uitsluitend gebruik van baan  20  voor  alle  opstijgingen  tijdelijk  verving  door  gedeelde opstijgingen van de banen 20/25R. (Deze maatregel is van toepassing sinds 27 december 2008).

-  zondag  06.00  tot 16.00 uur: de opstijgingen zullen plaatsvinden van de banen  20/25R in functie van de bestemming van de vliegtuigen (baan 20 voor de  opstijgingen richting Huldenberg, baan 25R voor de opstijgingen richting Chièvres, Nicky, Helen en Denut). Dit baangebruik zal het huidige preferentieel baangebruik vervangen waarbij de opstijgingen tussen 06.00 en 17.00 uitsluitend van baan 20 plaatsvinden.

-  De  boordcommandant  behoudt  altijd de mogelijkheid het gebruik van een andere  piste  aan te vragen dan deze die voorzien is en dit in functie van het  prestatievermogen  van het vliegtuig en de verschillen tussen de banen (wat  betreft  lengte  van  de  baan  en  obstakels in het verlengde van de banen). Deze  derogatieprocedure  zal  worden vergemakkelijkt  ten opzichte van de huidige situatie (de schriftelijke rechtvaardiging is niet meer vereist.)

0.4.2 Preferentieel Baangebruik 's nachts (23.00 tot 05.59 uur):

-  Tijdens  de  4  nachten  van  maandagavond  tot  vrijdagmorgen zullen de opstijgingen  plaatsvinden van de banen 20/25R in functie van de bestemming van  de vliegtuigen (baan 20 voor de opstijgingen richting Huldenberg, baan 25R voor de opstijgingen richting Chièvres, Nicky, Helen en Denut).

-  Tijdens de 3 nachten in het weekend, van vrijdagavond tot maandagmorgen, zal  telkens  slechts  één  enkele  baan  in gebruik worden genomen voor de enkele toegelaten opstijgingen en voor alle landingen ( 25R in de nacht van vrijdag op zaterdag, 25L voor de nacht van zaterdag op zondag en 20 voor de nacht van zondag op maandag)

0.5 Controle op het respect van de procedures:

Een  specifieke  cel  zal  worden  opgericht  binnen  het DGLV (Directoraat Generale  Luchtvaart)  om  de  controle te verzekeren op het respect van de luchtvaartkundige reglementering (QC, routes, slots, lawaaivermindering) en de bestraffing van de inbreuken door middel van administratieve sancties.

0.6 Windnormen:

Verschillende  opties  co-existeren  in de Federale Regering wat betreft de windnormen.  Er  zal  een  studie  worden  gerealiseerd door internationale experts. De verschillende opties zullen worden getoetst op hun impact op de veiligheid, capaciteit, het baangebruik en de geluidshinder. De resultaten van deze studie zijn voorzien voor september 2009.

0.7 Gebruik van het luchtruim en gebruikte routes:

Een  tweede  werkgroep  zal de vluchtbeperkingen onder de loep nemen alsook het statuut van bepaalde zones van het militaire luchtruim. Deze werkgroep zal een advies uitbrengen voor 30 juni 2009.

Een  derde  werkgroep  zal  de  huidige  routes  evalueren  en  een rapport uitbrengen  met  eventuele  modificaties  van  de vluchtprocedures voor 30 september 2009.

In  functie  van  de  uitvoering van de voorgestelde oplossingen zal aan de Vlaamse   Regio   en   aan   de   Brusselse   hoofdstedelijke   Regio een samenwerkingsakkoord  worden  voorgelegd met betrekking tot de harmonisatie van de geluidsnormen, de ruimtelijke ordening, een isolatieprogramma alsook een   onafhankelijk   instituut   belast   met   de  objectivering  van de geluidsniveaus  (door  metingen  en een strategisch uitgewerkte cartografie van de geluidshinder) en het informeren van het publiek.

0.8 Schema nieuw Preferentieel baangebruik:

(Embedded image moved to file: pic03430.jpg)

Punt 1.

Het  deviatieschema  20/20  werd  in gebruik genomen op woensdag 04/03/2009 tussen 00u26 en 10u15 om meteorologische redenen.

Het  gebruik  van  dit deviatieschema komt voornamelijk voor bij een sterke wind   uit   zuidelijke   richting,  als,  op  basis  van  de  laterale en rugwindnormen  op  de  verschillende pistes, baan 20 'most suitable runway' wordt (meest aangewezen baan om in gebruik te worden genomen).

Het  deviatieschema 20/20 werd in gebruik genomen op zaterdag 07/03/2009 en zondag  08/03/2009  tengevolge  van  de  sluiting  van baan 25R voor werken (NOTAM A340).

Het    deviatieschema   02/07   werd   in   gebruik   genomen   op 7/03, 18/03,19/03,20/03  en  22/03/2009  (Zie  deviaties  onder  punt 2 voor meer details).

Het gebruik van het schema 02/07 (landingen/opstijgingen) was te wijten aan de overschrijding van de laterale en/of rugwindnorm op de banen 25R en 25L, wat kan voorkomen bij noord tot oostenwind.

Bij een zwakke wind uit die richting kan het schema 25/25 worden toegepast.

Als  die  wind  aanwakkert  en  een rugwindresultante van meer dan 7 knopen (rukwind  inbegrepen)  bereikt op de banen 25R en 25L kunnen die banen niet meer   in   gebruik   worden   genomen   en  wordt  overgeschakeld  op het deviatieschema 02/07 (landingen, opstijgingen).

Onder  punt  3  vindt  U de meteorologische vooruitzichten voor de volgende dagen.

Punt 2.

Opmerking:

Tengevolge   de   beslissingen   genomen  op  vrijdag  19/12/2008  door de Ministerraad  van  de  Federale  Regering  op  het gebied van beheer van de geluidshinder  rond  de  luchthaven van Brussel-Nationaal en het in werking treden van het nieuw Preferentieel Baangebruik op 02 februari 2009 om 23.00 werd  het  'NPD'  (Voor  Spreidingsplan)  vervangen  door het  "PRS"  voor "Preferential Runway System".

Maart 2009

 

Datum

Baan

Tijd

Wind.

Sterkte

Reden

01/03/09

25L/25R

06u00-10u00

060 tot 090

max 8 kn

overschrijding rugwindnorm baan 20

 

25R/25R,20

11u tot12u

 

 

opstijg. 4 CIV baan 20 ipv.25R

 

 

11u00-14u15

 

 

reiniging baan 25L

02/03/09

25R/25R

13u00-14u00

 

 

werken baan 25L

04/03/09

20/20

00u26-06u00

160 tot 180

max 25 kn

overschrijding laterale windnorm baan 25

 

20/20

06u00-10u15

160 tot 180

max 30 kn

overschrijding laterale windnorm baan 25

 

20/25R

10u15-15u38

180

max 23 kn

21 knopen laterale wind banen 25L/R maar met 4 knopen tegenwind

05/03/09

25/25

23u00-00u00

330

max 17 tot 25 kn

 

06/03/09

25/25

00u00-06u00

330

max 23 kn

 

07/03/09

20/20

13u00-23u00

 

 

baan 25R gesloten wegens werken (NOTAMA340)

08/03/09

20/20

06u00-10u10

 

 

baan 25R gesloten wegens werken (NOTAMA340)

 

25L/20

10u10-10u40

220 - 310

23 kn

 

 

25L/25R

10u40-16u00

260 - 280

17 kn

rukwinden tot 22 Kn

 

 

 

 

 

 

 

25L/25R

23u00-00u00

250

16 - 25 Kn

 

09/03/09

25/25

00u00-00u30

250

tot 20 kn

overschrijding laterale windnorm baan 20

 

25/25

03u20-06u00

260

tot 20 kn

overschrijding laterale windnorm baan 20

10/03/09

25R/25R

13u00-14u00

 

 

werken baan 25L

 

25/25

23u00-24u00

290- 360

15 Kn

 

11/03/09

25/25

00u00-06u00

290- 350

12 Kn

 

14/03/09

25/25

16u00-17u55

260 - 310

19 Kn

 

15/03/09

25/25

10u25-16u00

270 - 320

 16 Kn

 

16/03/09

25R/25R

13u00-14u00

 

 

baan 25L gesloten wegens werken (NOTAM A380)

17/03/09

02/07R

12u45-20u35

 

 

werken baan 25R

 

 

 

010

4 kn max 8 Kn

Voorspelling windrichting 060 van 9 Kn met rukwinden tot 14 kn

 

02/07R

21u33-23u00

070

4 tot 10 kn

rugwind 25L 9,6 baan 25R 7,2 knopen op grote hoogte wind uit 070 15 tot 20 Kn

 

02/07R

23u00-24u00

070

4 tot 5 kn

op grote hoogte (1000 - 2000 voet) windrichting 070 van 15 kn

18/03/09

02/07R

00u00-03u00

 

 

 

 

25L/25R

03u00-06u00

090

3 tot 5 kn

op grote hoogte wind uit 080, 10 tot 15 Kn

 

02/07R

06u23-18u25

080

5 tot 9 kn

op 1000 voet windrichting 065 16 kn op 2000 voet windrichting 070 23 kn

19/03/09

02/07R

09u05-22u01

020

4 tot 5 kn

op 1000 voet windrichting 020; 10 kn

|? op 2000 voet windrichting 020; 15 tot 20 Kn

 

25/25

23u00-24u00

050 - 070

 

overschrijding rugwindnorm baan 20

20/03/09

25/25

00u00-06u00

050 - 070

 

overschrijding rugwindnorm baan 20

 

02/07R

 09u35

050 - 100

max 8 Kn

 

  21/03/09

25/25 

16u00-23u00 

330°

max 7

overschrijding rugwindnorm baan 20

22/03/09

02/07R 

06u00-08u26 

340° - 30°

max 13 Kn

 

 

25/25 

08u26-16u00 

330° tot 010°

6 knopen

overschrijding rugwindnorm
baan 20

23/03/09

25R/25R 

13u00-13u28 

 

 

werken baan 25L

 

25/25 

23u00-00u00 

290°

15 Kn – max 28 Kn

 

24/03/09

25/25 

00u00-06u00 

290°

15 Kn  tot max 28 Kn

 

26/03/09

25/25

23u00-00u0

230 - 260°

23 knopen 

 

27/03/09

25/25 

00u00-00u4

230°-260°

23 knopen 

 

 

25/25 

01u50-06u00

270°

31 knopen

 

   28/03/09

25/25    

16u45-19u49

310°

12 kn rukwinden tot 18 kn 

 

 

25/25    

22u40-23u02

260°-280°

Max 22 Kn 

  

29/03/09

25/25    

06u00-16u00

280°-300°

Max 14 Kn 

 

 

25/25    

23u00-23u06

310°-330°

Max 10 kn

 

31/03/09

02/07    

11u45-23u00

030°-070°

9 knopen

werken baan 25R/07L, baan gesloten

 

02/07    

23u00-23u20

050°-060°

6 tot 8 Kn

15 knopen op 1000 voet  

 

25/25   

23u20-00u00

020°

3 knopen  

op 1000 voet windrichting 050°, 15 Kn

 

Punt 3.

Meteorologische vooruitzichten

Maandag  30/03/2009  om  11.00 maakte de baanmeteorologie van de luchthaven van  Brussel  Nationaal  gewag  van een wind van 3 knopen uit richting 210° (veranderlijk van 90° tot 250°)

Baan 25L was in gebruik voor de landingen en baan 25R voor de

opstijgingen.

De   meteorologische   vooruitzichten   voor  de  volgende  dagen  zijn

te

consulteren op de site www.meteo.be:

   30/03/09 |      |     |  11h00 |         |

-----------------
---------------------- 
   vandaag  |      |     |  VER   |  1 - 2  |  licht bewolkt en droog

 
            |      |  11 |        |         |

-----------+------+-----+--------+---------+----------------------------
---------------------- 
   vannacht |   -2 |     |  VER   |  1 - 2  |  eerst licht bewolkt en
droog, later
            |      |     |        |         |  aanvriezende mist

 
----------+------+-----+--------+---------+----------------------------
---------------------- 
   morgen   |      |     |  N     |       1 |  wisselende bewolking en
droog
            |      |  14 |        |         |

 
-----------+------+-----+--------+---------+----------------------------
---------------------- 
   woensdag |   3  |     |  NO    |  3 - 4  |  wisselende bewolking en
droog
            |      |  15 |        |         |

 
-----------+------+-----+--------+---------+----------------------------
---------------------- 
   donderda |   4  |     |  NO    |  3 - 4  |  droog, licht bewolkt, of
wisselende bewolking
   g        |      |  16 |        |         |

-----------+------+-----+--------+---------+----------------------------
---------------------- 
   vrijdag  |   4  |     |  NO -  |  2 - 3  |  droog, licht bewolkt, of
wisselende bewolking
            |      |  18 |  N     |         |


Uit  deze  niet  officiële  deviaties  kan  men afleiden dat de kans op het gebruik  van  het deviatieschema 02/07 groot si vanaf woensdag 01/04 en tot vrijdag 03/04/2009.

U kunt ook informatie verkrijgen op volgende site:

http://www.windfinder.com/forecast/brussels

Punt 4.

Jaarlijkse onderhoudswerken maand augustus 2009.

Tijdens de maand augustus 2009 is de renovatie van de ‘Touch Down’ (*) Zone 02 voorzien.

(*) zone van de baan waar de vliegtuigen bij het landen de grond raken.

Baan 07R/25L zal buiten dienst zijn:

Van 03/08/2009 (07.00) tot en met 10/08/2009 (12.00):

07R en 02: gesloten voor landingen
25L en 20: gesloten voor opstijgingen, lengte voor landingen is beperkt
07R opstijgingen mogelijk met beperkte lengte van de baan.
02 opstijgingen mogelijk met beperkte lengte van de baan.

Van 19/08/2009 tot en met 28/08/2009 07R-25L gesloten voor opstijgingen en landingen

Baan 02/20 zal buiten dienst zijn:

Van 10/08/2009 (12.01) tot en met 18/08/2009 (20.00) 02-20 gesloten voor opstijgingne en landingen

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

_______________________________________________________________________
Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal

Tijdens DAG van 27.3: van 342 vertrekken 56 CIV's die boven Brussel  thuishoren en 183 Oostrandroutes die hier NIETS te zien hebben.  
239 van de 342 vertrekken  HOREN HIER NIET THUIS!

-----Original Message-----
From: juan.torck@mobilit.fgov.be [mailto:juan.torck@mobilit.fgov.be]
Sent: dinsdag 31 maart 2009 13:32
To:
Subject: A/SMO/jto/2009/03/

Brussel, dinsdag 31 maart 2009

Mijnheer,

Dossiernummer: A/SMO/jto/2009/03/

Dit is zoals beloofd de vluchtlijst voor 27/03/2009 06.00 23.00.

Er waren 342 opstijgingen waarvan:

Noorden:

 Denut 28
Helen 34
Koksy 3
Nicky 33

Rechtdoor richting oosten op Deltaroutes: 5

Richting Chièvres op Ringroute:           56

Oosten:

Lno   16
Pites 7
Rousy 36
Sopok 96
Spi   28


Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven
Brussel-Nationaal Raketstraat, 90 B - 1130 BRUSSEL TEL : +
32.2.724.02.65  -  FAX : + 32.2.724.02.68