Mail aan Sonja Becq

dd 22.3.2009

Geachte Mevrouw,
 
Mag ik Uw aandacht vestigen op volgende mail, U wellicht niet onbekend. Tijdens een gesprek met U destijds in de 'feesttent van de Noordrand', keek U met mij vol afgrijzen naar bepaalde collega's en sprak U over Uw angst dat zij hieruit weer erg gemakkelijk garen zouden kunnen spinnen. Ik heb U toen overigens nog geantwoord dat dit van het beleid van de grote partijen zou afhangen omdat deze in de 'driver's seat' zaten.
Nu Uw eigen partij in de regering zit bakt ze er niets van, breekt ze haar woord van toen, en vern.... ze de bevolking van de Noordrand. (Net als deze van BHV.) Met Uw steun dus ?
Nochtans had ook de heer Leterme mijn principiŽle steun de vorige keer, vooral om wat hij persoonlijk voor U gedaan had na Uw onverdiende verkiezingstegenslag van de keer ervoor.
Toch betreur ik Uw ondermaats onverschillig gedrag in de Fortis-commissie, dat blijkbaar diende als wederdienst.
Als U deze mail wil duiden, beschouw hem dan als kritiek van iemand die U al veel heeft gesteund daar waar het er ťcht op aan komt.
Onderschat het effect van onderstaande mail (infoflash, nvdr) overigens niet : hij circuleert in massa via de lange maillists van lokale firma's en service clubs, en dreigt U te treffen recht in het hart van Uw doelgroep.
 
L.V.D.
1780 Wemmel