Vliegtuig met luid zuigend geluid maandagmorgen om 6u10 heel laag: militair of burgervliegtuig
 

Datum: 9 maart 2009 11:22:45 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: ma 9.3.09

Geachte,

welk is het vliegtuig met een luid zuigend geluid dat hier vanmorgen rond 6u10 heel laag overvloog.

Wat dit een militaire of een burgervlucht?

Indien het eerste, graag alleen bevestiging dat het een militaire vlucht was met het vliegltuigtype (dit is informatie die we destijds ook van ombudsman Touwaide en ombudsman De Baerdemaeker ontvingen).

Indien het laatste, graag de H en de V track

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek