De 747'ens hier pal over terwijl er alternatief tracÚ bestaat, het wordt eentonig en het went nooit: het wordt alleen maar erger

Datum: 4 maart 2009 13:54:10 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Kopie: etienne schouppe schouppe <marleen.everaert@schouppe.fed.be>

Onderwerp: 4.3.09 13 u en nog wat

Geachte,

Ook vandaag weer even na 13 u een 747 hier palover. Het is eentonig en: het went nooit. Integendeel, het wordt alleen maar erger en erger.

In mijn labiele toestand trekt mijn plexus zich al samen als het vliegtuig nog maar ver is en blijft mijn autonoom zenuwstelsel zich opspannen als het nog nadondert, meerdere minuten lang dus.

Intussen spuiten de stresshormonen volstrekt nutteloos in m'n lichaam m.a.g. nog meer hoofdpijn, tot vergiftigingsverschijnselen toe (misselijkheid in alle cellen, erkend door mijn behandelend geneesheer en niks aan te doen).

Ik dring werkelijk aan dat de Ombudsman alles doet wat in zijn vermogen ligt om de Denuths weer te laten vliegen waar ze vroeger vlogen en waar veel minder mensen wonen (kanaal, osseghempark)

De vaak overbeladen 747'ens zullen sneller hoogte krijgen, minder bochten hoeven te maken dus veiliger vliegen en veel minder mensen ziek maken.

Ik klaag zoveel en zovaak omdat ik een oma ben en geen druk gezin meer heb, alleen voor mezelf hoef te zorgen en als kleine zelfstandige zelf m'n werkuren kan kiezen (dus vaak 's avonds omdat vermoeidheid chronisch is geworden), maar achter mij staat een lange rij wanhopige jonge moeders,  te moe om nog te klagen. Het is ook voor hen dat ik dit doe en voor hun kinderen.

Graag de H en de V track van vermeld toestel.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Actie Strombeek