Waarom vliegt de ene 747-Denuth hier pal boven en de andere een stuk zuidelijker? 

Datum: 28 februari 2009 15:32:47 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: twee keer Denuth, 27.2.09

Geachte

Ik wil nu echt wel eens weten hoe het zit met die 747'ens op de denuth

Ik meld:

Even na 13 u een 747 hier recht over, neus NW,

Ik was even buiten, heb naar binnen moeten vluchten: het lawaai gaat door merk en been, het vliegtuig vliegt stukken lager dan de gebruikelijke CIV's en Helens, vooral het nagrommen: de lawaaistaart nadat het vliegtuig al uit het zicht verdween trilt door het hele lichaam heen.

En dan even na 15 u denk ik een tweede 747, neus west, achter de wolken maar duidelijk herkenbaar, een kilometer of 2 zuidelijker dan hier

Kortom: zoals ik de Denuths de afgelopen jaren heb leren kennen en ze zouden best nog wat zuidelijker over de parken vliegen

Niet dwars over het dichtbevolkte Strombeek

Graag de H en de V tracks van beide vluchten en nu eindelijk eens een verklaring waarom naar mijn gevoel steeds meer Denuths hier pal over komen vliegen.

Hoogachtend

J.O

Actie Strombeek

Ombudsman dd 3 maart: "Vliegtuigen met QC hoger dan 48 ) zullen vanaf IATA zomerseizoen 2009 (midden april 2009), op alle routes niet meer opstijgen van Brussel-Nationaal". Ze stijgen nog altijd op! Zie hoe ze moeizaam omhoog ploegen, , ongetwijfeld veel te zwaar geladen.

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be [mailto:juan.torck@mobilit.fgov.be]

Verzonden: maandag maart 2, 2009 04:23 PM

Aan: '

Brussel, maandag 2 maart 2009

Mevrouw,

Het? eerste  vliegtuig  waar U naar verwijst in uw klacht was een Boeing 747-200? op zaterdag 28/02/2009 om 13.06 opgestegen van baan 25R met bestemming de Verenigde Staten op de DENUT3C route.

De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 378 ton, de QC 67,6.

Vliegtuigen met een QC hoger dan 48 (zoals dit vliegtuig) zullen vanaf het IATA zomerseizoen? 2009 (midden april 2009), op alle routes, dus ook op de DENUT-route, niet meer opstijgen van Brussel-Nationaal.

Ik heb de verticale track geanalyseerd, en het stijgingspercentage ligt vrij laag (tussen 7,5% en 8%) maar voldoet aan de minimanorm opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering.

Het tweede vliegtuig waar U naar verwijst (geen andere vluchten op DENUT of HELEN route tussen 15.00 en 16.00) was geen Boeing 747 maar een Airbus A320 om 15.29 opgestegen van baan 25R met bestemming het Verenigd Koninkrijk, niet op een DENUT-route, maar op de HELEN3C- route.

De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 74 ton, de QC 4,1.

Het stijgingspercentage van het vliegtuig ligt rond de 12% en voldoet aan de opgelegde norm.

Gelieve in bijlage verticale en horizontale track te vinden van beide vluchten.

De 2 tracks tonen duidelijk het verschil aan tussen de DENUT en de HELEN-route. (Noot van J.O.: het is zelden dat Denuts zo zuidelijk vliegen).

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal

Horizontale track DENUT

Verticale track DENUT

Horizontale track HELEN

Verticale track HELEN

 

De vierde 747, op een zaterdag, er vliegt bijna niks anders.

Datum: 28 februari 2009 17:31:58 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: 28.2.2009

Geachte,

Dat is de vierde 747 die hier overvliegt, nu noordoostelijk van het huis, ik zie hem vanuit het raam van m'n zolderkantoor

Graag H en V track van deze (Denuth?) vlucht. Die hier pal overvliegen (als ik in de tuin omhoog kijk kijk ik tegen de buik van het toestel) maken zeker 2 x zoveel lawaai.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Weer een 747 op deze mooie zaterdag

Datum: 28 februari 2009 16:45:08 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: 747 pal over 28.2.2009

Geachte,

Weer rond 16u42 boeing 747 hier pal over, iets hoger dan vorige? Kan dat?

hele huis trilt

Denuth?

H en V track?

Hoogachtend

J.O

Actie Strombeek