Vrijdag nog meer dan een maand concentratienacht. In ?nacht van vrij op za stijgen alle vliegtuigen van baan 25. Nog tot midden april gedurende ganse nacht (23-6 u), pas dan enkel tussen 23 en 1 u

Geachte,

DD. 28.2.09.

Welk is toch dat eenzame vliegtuig dat me vele nachten al rond 1 u uit m'n eerste slaap haalt?

Nu ook weer.

Krijgen we dan nooit rust?

Ik weet dat die ene armzalige nacht van vijf vliegtuigvrije uren in maart zou komen.

Vijf vliegtuigvrije uren op ene hele week!

Graag H en V track.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 2 maart 2009 14:47:01 GMT+01:00

Brussel, maandag 2 maart 2009

Mevrouw,

Het  vliegtuig waar U naar verwijst in uw klacht was een Airbus A300B in de nacht van vrijdag 27/02 op zaterdag 28/02/2009 om 01.02 opgestegen  van baan 25R  met  bestemming  Duitsland  op  de SOPOK4Z route zoals voorzien in het nieuw preferentieel baangebruik.

In de nacht van vrijdag op zaterdag stijgen alle vliegtuigen van baan 25R.
Deze  opstijgingen  vinden  nog  plaats  gedurende  de  hele nacht (23.00 –06.00),  maar vanaf midden april 2009 zullen ze enkel tussen 23.00 en 01.00 plaatsvinden.
Wanneer  alle  vliegtuigen  opstijgen  van  baan  25  wordt,  zoals U weet,richting het oosten gevlogen op de ZOULOU-routes.

Het vliegtuig had een tonnenmaat van 165 ton en een QC van 10,1
Het  huidige  systeem  van  geluidsquota’s  voor  de vliegtuigen zal worden aangepast vanaf het IATA zomerseizoen 2009 (midden april 2009):

 

Periode

Huidige QC

Nieuwe QC

Opstijging

Landing

23 u.-6 u.

12

8,0

8,0

6 u.-7 u.

24

12,0

12,0

7 u.-21 u.

/

48,0

24,0

21 u.-23 u.

/

24,0

12,0


Vliegtuigen  met  een  QC  hoger  dan  8 zullen dan niet meer opstijgen van Brussel-Nationaal tussen 23.00 en 06.00.

Gelieve in bijlage verticale en horizontale track van de vlucht te vinden.

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal