4-motorig toestel za 21.02 laag boven Strombeek

Datum: 22 februari 2009 13:37:05 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: klacht za 21.2.09

Geachte,

Hierbij dien ik klacht in over het  4 motorig toestel dat zaterdag 21/02  in Strombeek  op abnormaal lage hoogte een draai nam in noordelijke richting.

Dit toestel heb ik waargenomen rond 10.07 uur tussen de Meisestraat en de A12.

Ik protesteer tegen het zo laag en lawaaierig overvliegen van een dichtbevolkte woonkern die NOCH ONDER NOCH IN HET VERLENGDE VAN EEN BAAN LIGT, terwijl er veel minder dichtbevolkte routes beschikbaar zijn.

Ik protesteer tegen het politiek en niet aŽronautisch toekennen van routes.

En ik verzoek u dringend om de H en V track van dit toestel en ALLE ACHTERSTALLIGE H EN V TRACKS die ik sinds onze officiŽle afspraak vroeg.

Als u ze niet snel opstuurt kom ik ze met een deurwaarder halen.

Achtend

J.O

Actie Strombeek

Horizontale track komt niet overeen met waarneming. Ombudsman Torck voert onderzoek uit bj DGLV

Intussen moet dit lichte toestel zeer zwaar geladen geweest zijn om na 9 km nog maar op 4.000 voet te zitten, of was er veel te veel rugwind die het omlaag drukte?

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 26 februari 2009 15:48:35 GMT+01:00

Brussel, donderdag 26 februari 2009

Mevrouw,

Op basis van de door U verschafte inlichtingen valt af te leiden dat het vliegtuig waar U naar verwijst in uw klacht een Airbus A319 was op 21/02/2009 om 10u05 opgestegen van baan 25R met bestemming het Verenigd Koninkrijk op de HELEN3C-route.

De tonnenmaat van het vliegtuig bedroeg 64 ton.

De QC 1,7.

Ik heb de verticale track van de vlucht nagekeken en het stijgingspercentage van het vliegtuig beantwoordt aan de norm opgelegd door de luchtvaartkundige reglementering.

Ter hoogte van de kruising met de A12 heeft het vliegtuig ongeveer 9 km afgelegd sinds het verlaten van baan 25R, en bevindt het zich rond de 4000 voet (1220 m).

Wat de horizontale track betreft laat ik hem nakijken door het DGLV wat het respecteren van de gevolgde route (HELEN3C) betreft. Ik zal U op de hoogte houden wat hun bevindingen betreft.

Ik blijf ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan TORCK

Ombudsman op de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal