Iedereen, iedereen?? heeft dit windschema ooit moeten leren voor het vak aardrijkskunde

Baan 20/02 is het beste gericht naar de overheersende wind.

 

 

OORSPRONKELIJK BERICHT:

 

Geachte Staatssecretaris,

 

Bedankt, bedankt, bedankt...

 

Bedankt voor het handhaven van de omleidingsroutes en de nieuwe regeling gebaseerd op de windrichting. Op deze wijze concentreert U het vliegverkeer van Zaventem onmiskenbaar boven de noordrand. Wij zullen aan U blijven denken als het duizendste en tienduizendste vliegtuig pal boven ons hoofd vliegt.

 

Bedankt voor het negeren van de uitspraak van de Raad van State en dat U zichzelf boven de wet plaatst.

 

Bedankt om de kritiek van honderdduizend Vlamingen gewoon naast U neer te leggen en daarenboven dood te zwijgen.

 

Bedankt CD&V voor dit alles, maar het was de laatste maal dat U mijn stem kreeg!

 

Bij deze vraag ik uitdrukkelijk om alle vliegbewegingen van de volgende maand eens rustig te bekijken, dan zal U misschien begrijpen wat ik bedoel en uiteindelijk toch nog Uw politieke verantwoordelijkheid opnemen.

 

Hoogachtend,

JD

Grimbergen

 

ANTWOORD GEOFFRAY:

Geachte heer,

 

De nieuwe aanpak voorgesteld door de Staatssecretaris en goedgekeurd door de Regering heeft vooral tot doel om de lawaaihinder in te perken met een verbod van de lawaaierigste vliegtuigen zowel overdag als ‘s nachts, 3 stille nachten zonder vertrekkende vluchten voor alle bewoners en een beperking van het aantal nachtslots.

 

Voor wat betreft het baangebruik, in vergelijking met de vroegere situatie is er geen verandering tijdens de dag op weekdagen (meerderheid van de vluchten) met, in periode van westenwind, een evenwichtige verdeling van de vertrekken vanuit baan 25R met bocht naar links en met bocht naar recht. Tijdens de nacht en de daluren van het weekend met westenwind voorziet de beslissing van de ministerraad een evenwichtige verdeling van de vertrekkende vluchten op de banen 25R en 20. Met oostenwind is er geen trafiek boven uw gebied.

 

Voor wat betreft de routes zal er een evaluatie gemaakt worden. De voorgestelde aanpassingen op basis van deze evaluatie zullen enkel kunnen worden doorgevoerd via een procedure die zal vastgelegd worden in de wet. Deze procedure zal onder andere een evaluatie van de geluidshinder en een publiek onderzoek voorzien.

 

Er is dus geen sprake van concentratie boven de Noordrand of boven een ander gebied. De maatregelen zullen de geluidsniveaus voor alle bewoners verminderen.

 

Met vriendelijke groeten.

Geoffray Robert

 

Raadgever Luchtvaart | Conseiller Aviation
Staatssecretariaat voor Mobiliteit | Secrétariat d'Etat à la Mobilité
Koningsstraat 180 - 1000 Brussel | Rue Royale 180 - 1000 Bruxelles
http://www.etienneschouppe.be | http://www.mobilit.fgov.be

 

 

Geachte Heer Geoffray,

 

Alvast bedankt voor Uw reactie.

 

Volgens mijn bescheiden mening is er wel degelijk een concentratie boven de noordrand, als er wordt opgestegen volgens windrichting en de omleidingstrafiek wordt behouden, zoals nu het geval is.

 

Iedereen heeft dit windschema ooit moeten leren voor het vak aardrijkskunde:

 

 

Een evenwichtige verdeling van bochten naar links of naar rechts maakt voor de bewoners van Grimbergen en de andere buurgemeenten helemaal geen verschil, integendeel.

De vliegtuigen die opstijgen en verplichte bochten moeten maken winnen niet zo makkelijk hoogte en waar denkt U dat zij die aanvang van die bochten maken? Inderdaad boven Grimbergen en omstreken!!! De waarheid is dat dit bochtensysteem indertijd gewoon werd toegepast om Brussel te vermijden.

Ik nodig U en de Staatssecretaris uit om eens een uurtje op ons terras te zitten, dan begrijpt U onmiddellijk wat ik bedoel!

Dat U als specialist durft beweren dat er momenteel geen concentratie boven de noordrand is, is voor ons de zoveelste leugen, de spreekwoordelijke druppel, die de emmer doet overlopen! Het overduidelijke bewijs zal blijken uit de vliegbewegingen, die via rechtelijke weg zullen opgevraagd worden!

 

Hoogachtend,

JD

Grimbergen