747'ens boven Strombeek is puur pesten, net als het niet doorsturen van H en V tracks.

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 

Datum: 16 februari 2009 12:39:02 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: PROTEST PROTEST PROTEST ma 16.2. 12u35

Geachte,

Ik PROTESTEER MET ALLE KRACHT EN MET EVENVEEL LAWAAI ALS HIER NET OVERVLOOG TEGEN HET OVERVLIEGEN VAN 747'ENS VIA DENUTH NAAR DE USA BOVEN ZEER DICHTBEVOLKT GEBIED.

ZE KUNNEN GEMAKKELIJK LANGER RECHTDOOR OPSTIJGEN EN EEN ROUTE 'LAGER' VLIEGEN: KANAALROUTE, LAKENSE- EN OSSEGEMPARK, EN VEEL MINDER MENSEN HINDEREN

GRAAG DE H EN V TRACK EN ALLE ACHTERSTALLIGE H EN V TRACKS.

TEN TIJDE VAN DHR DE BAERDEMAEKER EN TOUWAIDE KREGEN WE DEZE WEL. WAAROM NU NIET MEER? HET IS GEEN MOEITE EN ER HOEFT GEEN VERHAAL BIJ.

ACHTEND

J.O

Actie Strombeek