Ik zit nog na te daveren van 747 die her net overvloog. Ik protesteer hier met KRACHT tegen en vraag doorsturen alle achterstallige H en V tracks

Klacht: 19 januari 2009 13:01:10 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: 747 ma 19 even voor 13 u

Geachte,

Ik protesteer met KRACHT tegen het zeer zware vliegtuig (747) dat hier net om even voor 13 u overvliegt en dat terwijl ik dit tik nog nadondert.

Deze vliegtuigen vliegen hier maar HALF ZO HOOG als de lichtere! En dat op meer dan 8 km in vogelvlucht van de luchthaven!

Hier MOET een andere oplossing voor komen, dit is niet te harden en het is hier wel dichtbevolkt!

Graag de individuele H en V track en alle andere die ik u sinds maanden vraag en die u beloofd had te sturen als ik een spons haalde over de achterstand. U heeft zich geŽngageerd, ik hoef verder geen uitleg, alleen de tracks en de zekerheid dat u zich als ombudsman van uw plicht kwijt dit bij de autoriteiten aanhangig te maken.

Achtend,

J. O.

Actie Strombeek