B 747'ens horen niet zo laag boven een dichtbevolkt Strombeek te vliegen, ik protesteer hiertegen met kracht

Datum: 16 januari 2009 09:32:11 GMT+01:00

Aan: ombudsman <airportmediation@mobilit.fgov.be>

Onderwerp: do 15.1.2009 tegen 18 u

Geachte,

Ik protesteer met kracht tegen de zeer laagvliegende 747'ens die hier met grote regelmaat overvliegen en die een onverdragelijk lawaai maken.

Als dit Denut'hs zijn (zoals het vliegtuig dat donderdag 15.1 even voor 18 u hier overvloog terwijl ik naar huis liep), dan eis ik dat daarvoor andere routes gebruikt worden die veel minder dicht bevolkt zijn.

Dit is gewoon misdadig, het over zo'n dichtbevolkte woonkern te sturen en het zijn er veel.

Graag de H en V track van deze vlucht.

Hoogachtend

J. O.

Actie Strombeek