In uw brief, mail of fax legt u uit:

- in welke mate u hinder ondervindt van de te hoge frequentie van de dag- en nachtvluchten (o.a. door irritatie, nervositeit, concentratieproblemen, slaapproblemen met als gevolg gebruik van slaapmiddelen en andere medicijnen, enz.);

- dat u op de hoogte bent van het feit dat slechts twee van de vijf voorwaarden uit de officiŽle WGOĖnorm voor het bepalen van geluidshinder gehanteerd worden (Laeq en Lamax) . De overige drie worden niet in aanmerking genomen, ook al is dit noodzakelijk om iets zinvols over dit dossier te kunnen zeggen. 

- dat de nu reeds sterke concentratie van opstijgende vliegtuigen in onze regio ernstige schadelijke gevolgen veroorzaakt voor onze gezondheid: gehoorverlies, toename van hart- en bloedvatenziekten, kanker door zware vervuiling (140 miljoen liter kerosine wordt boven onze hoofden uitgestrooid en 50 miljoen liter wordt extra verbruikt door de Noordrand omweg te maken).

- dat deze manier van politiek voeren niet gefundeerd is op ernstige studies, ondemocratisch en discriminerend is en geen openbaarheid van bestuur garandeert.

- dat wij een terugdraaien naar de uitgangssituatie van begin 2001 vragen, dus voor de sluipende en stilzwijgende concentratie van de dag- ťn nachtvluchten, tot de officiŽle concentratie van de nachtvluchten op 31 oktober werd doorgevoerd. Dat we op deze basis een evenwichtige en eerlijke spreiding vragen van het vluchtverkeer boven de hele rand en Brussel.

- Dring aan om een standpunt als antwoord te ontvangen binnen de 48 uur!

HOE DIENT U HET BESTE KLACHT IN?

 Tip 1:

 Telkens als u merkt dat u geconcentreerd overvlogen wordt, reageer!

Vermeld ALTIJD uw naam, adres en woonplaats.

 Bent u Franstalig? Mail in uw eigen taal!

 Tip 2:

Vraag uw buren, familie, vrienden, ouders van vriendjes, hetzelfde te doen. Vraag hen op hun beurt de mensen die ze kennen en die nog altijd onevenredig gehinderd worden, aan te spreken. Actie Noordrand kan alleen mensen met mail zoals u bereiken.

 Tip 3:

Contacteer verschillende politici tegelijk. De ombudsdienst geeft uw mails NIET als dusdanig door, u dient ze dus ZELF naar de politiek te sturen.

 Op deze site vindt u onder "SCHRIJF MAIL EN FAX" mailadressen van politici, Nederlands- en Franstalig. U kunt ze per groep naar believen kopiŽren in een Ďverzendgroepí.

 Tip 4:

Verstuur uw klacht aub ALTIJD OOK NAAR klachtenmails@actienoordrand.be. Actie Noordrand houdt al uw mails bij en zal er indien nodig zelf alsnog mee naar de politiek trekken.

Vergeet ook de Ombudsdienst niet! De dienst geeft de individuele mails weliswaar niet officiŽel door aan de politici maar maar houdt wťl officiŽle statistieken bij.

 Tip 5:

Zet ALTIJD ook de burgemeesters en schepenen van uw gemeente in kopie (zie in bijlage). De vzw Boreas nam recent contact met de gemeentebesturen in de Noordrand voor concrete samenwerking. Uw mails zullen hen doen beseffen hoe ernstig de toestand is.

Tip 6:

Bewijs dat de Noordrand nog altijd het zwaarst getroffen is.

Ter aanvulling van bovenstaande vindt u op www.actienoordrand.be onder Boreas een overzicht van de argumenten die de vzw Boreas in haar persconferentie van 4 juni op tafel legde. Het staat u vrij hiervan gebruik te maken om uw klacht aan te vullen met concrete eisen.

Tip 7:

De bewoners van de Noordrand hebben de goede reputatie beleefd te blijven maar wel assertief te zijn. Wees zo concreet mogelijk in uw klachten: datum, tijd, vliegrichting, vliegtuigtype (veel, licht, zwaar).

Tip 8:

 Meldt u aan als lid van de vzw Boreas (zie www.actienoordrand.be, Boreas).

Tip 9:

Bij mailen steeds een leesbevestiging vragen